Du Lịch Đức Mẹ Tà Pao, Tour Hành Hương Dã Ngoại

Du Lịch Đức Mẹ Tà Pao, Tour Hành Hương Dã Ngoại Ăn uống,
1 Ngày 1 Đêm
Thứ 7 Hàng Tuần