Du Lịch Vườn Xoài - Đồng Nai 1 Ngày

7h30: Đến khu du lịch Vườn Xoài, nghỉ ngơi, tham gia trò chơi “Trượt Cỏ” , một
1N
Thứ 5 hàng tuần