Du lịch Tiền Giang Cần Thơ 2 ngày 1 đêm

Du lịch Tiền Giang Cần Thơ 2 ngày 1 đêm
2 ngày 1 đêm
3,10,17,24/8/2017 1,8,15,22,29/9/2017

Du lịch Châu Đốc Hà Tiên Cần Thơ 4 ngày 3 đêm

Du lịch Châu Đốc Hà Tiên Cần Thơ 4 ngày 3 đêm
4 ngày 3 đêm
3,6,10,17,20,24/8/2017… 1,8,15,22,29/9/2017

Du lịch Phú Quốc Hà Tiên Cần Thơ 5 ngày 4 đêm

Du lịch Phú Quốc Hà Tiên Cần Thơ 5 ngày 4 đêm  
5 ngày 4 đêm
2,5,9,16,19,23,30/8/2017… 7,14,21,28/9/2017

Du lịch Châu Đốc Cần Thơ Hà Tiên Phú Quốc 6 ngày 5 đêm

Du lịch Châu Đốc Cần Thơ Hà Tiên Phú Quốc 6 ngày 5
6 ngày 5 đêm
3,6,10,17,20,24/8/2017… 1,8,15,22,29/9/2017

Du lịch Châu Đốc Hà Tiên Phú Quốc Cần Thơ 6 ngày 5 đêm

Du lịch Châu Đốc Hà Tiên Phú Quốc Cần Thơ 6 ngày 5
6 ngày 5 đêm