Đức Mẹ Tà Pao – Là một trong năm thánh tượng Đức Mẹ lớn nhất từ Miền Trung tới Miền Nam, thánh tượng Đức Mẹ Tà Pao đã và đang là một trong những trung tâm hành hương lớn của người Công giáo Việt Nam. Hành trình đưa du khách nói chung và những người Công giáo Việt Nam nói riêng