Nếu bạn đang có ý định thực hiện một chuyến du lịch độc hành vượt ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, thì 8 thành phố Đông Nam Á dưới đây sẽ rất lý tưởng để bắt đầu. Du lịch một mình: 8 thành phố Đông Nam Á lý tưởng để khám phá Chiang Mai, Thái Lan