Ngân hàng Tài khoản công ty Tài khoản cá nhân
Vietcombank CTK: Công ty cổ phần Vintourist
STK: 0251002749595
Chi nhánh Bình Tây, HCM
CTK: Nguyễn Ngọc Quí
STK: 0501000013926
Chi nhánh Bắc Sài Gòn
ACB CTK: Công ty cổ phần Vintourist
STK: 226693219
Chi nhánh Tân Sơn Nhì, HCM
CTK: Nguyễn Ngọc Quí
STK: 87778778
PGD Bàu Cát, HCM
Techcombank   CTK: Nguyễn Ngọc Quí
STK: 19026888348018
Chi nhánh HCM