Danh Sách Đại Lý Thành Phố Bến Tre

Danh Sách Đại Lý

STT Tên Chủ Đại Lý SĐT Địa Chỉ
01 Trần Thị Ngọc Chánh 0165 8128 xxx 56 Lý Thường Kiệt, P.2, Tp.Bến Tre
02 Trịnh Thanh Tâm 0123 8704 xxx 374D, P.8, Tp.Bến Tre
03 Trần Thị Minh Thuy 096 1400 xxx 135 Nguyễn Huệ, P.13, Tp.Bến Tre
04 Lý Tuyết Nhã 091 9680 xxx 119 Nguyễn Đình Chiểu, P.2, Tp.Bến Tre
05 Nguyễn Thị Thanh Tâm 0168 6070 xxx 345/D, Kp3, P.8, Tp.Bến Tre
06 Lê Điền Trung 090 8869 xxx 338F, Ấ.Phú Lợi, X.Bình Phú, Tp.Bến Tre
07 Lê Thị Năm 0275 3817 xxx Bình Thành, X.Bình Phú, Tp.Bến Tre
08 Nguyễn Thanh Minh 091 6886 xxx 150/1, P.4, Tp.Bến Tre
09 Phương Lan 0127 3343 xxx 88B1, Trương Định, P.6, Tp.Bến Tre
10 Nguyễn Thị Thu Thảo 094 6690 xxx Hẻm Thanh Trà, P.4, Tp.Bến Tre
11 Trần Thị Tuyết 097 6770 xxx 201B, Trương Định, P.6, Tp.Bến Tre
12 Phan Nguyễn Hải Đăng 098 8430 xxx 276K, Kp3, X.Phú Tân, Tp.Bến Tre
13 Võ Thị Ngọc Giàu 096 7496 xxx Kp2, Phường 7, Tp.Bến Tre
14 Đặng Thị Tím 0123 8422 xxx 124A, Kp4, P.8, Tp.Bến Tre
15 Kỹ Thanh Bình 090 7431 xxx 78B, Trương Định, P.6, Tp.Bến Tre
16 Nguyễn Ngọc Châu P.4, Tp.Bến Tre
17 Võ Văn Việt 097 7294 xxx 286C, P.Phú Nhuận, Tp.Bến Tre
18 Lê Thị Minh 023545 xxx Ấ.3, X.Sơn Đông, Tp.Bến Tre
19 Cửa Hàng

Hưng Hòa Phát

094 7505 xxx 562A, X.Sơn Đông, Tp.Bến Tre
20 Tạp Hóa Hoàng Khải 0275 3820 xxx 11A/3, X.Sơn Đông, Tp.Bến Tre
21 Tạp Hóa Cô Mười 0275 3828 xxx 383/3 Ấp 3, X.Sơn Đông, Tp.Bến Tre
22 Tạp Hóa Chú 2 Hùng 0275 3834 xxx 157A/2, X.Sơn Đông, Tp.Bến Tre
23 Ngọc Trường 0166 7461 xxx 428, Nguyễn Đình Chiểu, P.8, Tp.Bến Tre
24 Tống Văn Điện 0167 8071 xxx 358A, Phú Chánh, X.Phú Hưng, Tp.Bến Tre
25 Nguyễn Văn Hùng 091 6420 xxx Phú Chánh, X.Phú Hưng, Tp.Bến Tre
26 Nguyễn Thị Cẩm 0129 7355 xxx 235, Phú Chánh, X.Phú Hưng, Tp.Bến Tre
27 Nguyễn Thị Điền 0121 6819 xxx 642, Phú Hào, X.Phú Hưng, Tp.Bến Tre
28 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc 0169 9456 xxx 288D, Nguyễn Đình Chiểu, P.8, Tp.Bến Tre
29 Trần Thị Mười 0166 5676 xxx 140, Nguyễn Huệ, P.2, Tp.Bến Tre
30 Lê Thanh Sơn 0275 3823 xxx 359B, Nguyễn Đình Chiểu, P.8, Tp.Bến Tre
31 Trần Thị Hoa 093 8910 xxx 146A, X.Phú Hưng, Tp.Bến Tre
32 Cao Thị Diễm Thúy 0275 3825 xxx 345A, Phú Chánh, X.Phú Hưng, Tp.Bến Tre
33 Lương Thị Bướm 0129 9990 xxx 382, Phú Chánh, X.Phú Hưng, Tp.Bến Tre
34 Nguyễn Thị Nhã Thanh 097 4468 xxx 226, Phú Chánh, X.Phú Hưng, Tp.Bến Tre
35 Hồ Thị Kim Phúc 098 9354 xxx 602B, Hẻm Lộ Cầu Bà Mụ, X.Phú Khương, Tp.Bến Tre
36 Hồ Thị Ngọc Mai 090 7368 xxx 237, Kp2, X.Phú Khương, Tp.Bến Tre
37 Quách Nguyệt Anh 094 5491 xxx 803/10B, Đường 30/4, P.3, Tp.Bến Tre
38 Phạm Đức Ngân 091 8482 xxx 192/2, Trần Quốc Tuấn, P.4, Tp.Bến Tre
39 Dương Tấn Tài 093 3714 xxx 168/2, Kp2, P.4, Tp.Bến Tre
40 Liêu Thị Xuân Đào 0275 3818 xxx 89/2A, Trần Quốc Tuấn, P.4, Tp.Bến Tre
41 Phạm Thị Thanh Thảo 0168 5239 xxx 260C, Kp6, X.Phú Khương, Tp.Bến Tre
42 Nguyễn Kim Phương 093 7347 xxx 228/2B, Nguyễn Huệ, P.1, Tp.Bến Tre
43 Ngô Thị Minh Dung 0168 9553 xxx 268A, Nguyễn Huệ, P.1, Tp.Bến Tre
44 Nguyễn Thị Kim Trúc 0165 5319 xxx Số 82, X.Sơn Đông, Tp.Bến Tre
45 Trịnh Văn Lên 0169 5463 xxx 543B, X.Phú Tân, Tp.Bến Tre
46 Nguyễn Thị Tuyết Lan 094 9744 xxx 525B, Kp3, X.Phú Khương, Tp.Bến Tre
47 Bùi Lâm Duy 097 9213 xxx 116A4, Kp2, X.Phú Tân, Tp.Bến Tre
48 Lê Thị Phương Dung 090 7133 xxx 98A6, X.Phú Tân, Tp.Bến Tre
49 Phạm Thị Tuyết Mai 0162 6805 xxx 146A2, Kp1, X.Phú Tân, Tp.Bến Tre
50 Huỳnh Ngọc Liên 0275 3820 xxx 146A7, Kp2, X.Phú Tân, Tp.Bến Tre
51 Huỳnh Thi Diễm 0162 6922 xxx Kp2, X.Phú Tân, Tp.Bến Tre
52 Phan Nguyễn Hải Đăng 0120 6746 xxx X.Phú Tân, Tp.Bến Tre
53 Trần Thị Kim Minh 0166 4727 xxx 100, Phú Tự, X.Phú Hưng, Tp.Bến Tre
54 Tạp Hóa Cô Loan
0129 4133 xxx 301, Phú Hào, X.Phú Hưng, Tp.Bến Tre
55 Kim Sang
094 2447 xxx 270, Phú Tự, X.Phú Hưng, Tp.Bến Tre
56 Nguyễn Hữu Hạnh
097 3125 xxx P.5, Tp.Bến Tre
57 Lê Minh Hoàng
0275 3841 xxx Trương Vĩnh Kí, Tt.Mỏ Cày Nam, Tp.Bến Tre
58 Tạp Hóa Cô Dung
0166 3561 xxx An Nhơn 2, Đa Phước Hội, Tt.Mỏ Cày Nam, Tp.Bến Tre
59 Võ Văn Cường
091 8406 xxx An Nhơn 2, Đa Phước Hội, Tt.Mỏ Cày Nam, Tp.Bến Tre
60 Võ Thị Thu
0166 3804 xxx 238C, Kp3, Tt.Mỏ Cày Nam, Tp.Bến Tre
61 Nguyệt Thu
0275 3842 xxx 110, Kp5, Tt.Mỏ Cày Nam, Tp.Bến Tre
62 Tạp Hóa Chú Tùng
097 5721 xxx Bùi Quang Chiêu, Kp5, Tt.Mỏ Cày Nam, Tp.Bến Tre
63 Cửa Hàng

Thanh Phượng

098 3878 xxx 255, Bùi Quang Chiêu, Kp5, Tt.Mỏ Cày Nam, Tp.Bến Tre
64 Cửa Hàng ĐTDĐ

Đức Tín

090 1076 xxx Đường Công Lý, Tt.Mỏ Cày Nam, Tp.Bến Tre
65 Dương Huân Tuấn
0275 3842 xxx 92B, Kp2, Tt.Mỏ Cày Nam, Tp.Bến Tre
66 Thiệp Cưới Mỹ Lệ
0275 3842 xxx Lê Lai, Kp2, Tt.Mỏ Cày Nam, Tp.Bến Tre
67 Tạp Hóa Mỹ Phẩm

Vinh Duyên

098 3237 xxx 13 Nguyễn Đình Chiểu, Kp2, Tt.Mỏ Cày Nam, Tp.Bến Tre
68 Cửa Hàng Phúc Diễm
091 4220 xxx An Nhơn 2, Đa Phước Hội, Tt.Mỏ Cày Nam, Tp.Bến Tre
69 Đại Lí Gạch Men

Phúc Thành Hòa

0169 2726 xxx Kp7, Tt.Mỏ Cày Nam, Tp.Bến Tre
70 Quầy Thuốc Số 244
0275 3843 xxx Ql 60, Kp7, Tt.Mỏ Cày Nam, Tp.Bến Tre
71 Trà Sữa Út Sài Gòn
0168 9491 xxx 279K, Kp3, X.Phú Tân, Tp.Bến Tre
72 Tạp Hóa Chị Loan
091 4045 xxx 311D3, Nguyễn Văn Tư, P.7, Tp.Bến Tre
73 Huỳnh Phúc Thọ
0167 4027 xxx 681D, Phú Chiến, X.Phú Hưng, Tp.Bến Tre
74 Trần Khổ Triều
098 4236 xxx 562B1, Nguyễn Văn Tư, P.7, Tp.Bến Tre
75 Minh Luân
0169 9801 xxx 107, Phú Thành, P.7, Tp.Bến Tre
76 Trần Thị Quế Anh
0166 6446 xxx Ấ.1, X.Sơn Đông, Tp.Bến Tre
77 Huỳnh Phúc Thọ
0167 4027 xxx 681D, Phú Chiến, X.Phú Hưng, Tp.Bến Tre
78 Trần Khổ Triều
098 4236 xxx 562B1, Nguyễn Văn Tư, P.7, Tp.Bến Tre
79 Minh Luân
0169 9801 xxx 107, Phú Thành, X.Phú Hưng, Tp.Bến Tre
80 Trần Thị Quế Anh
0166 6446 xxx Ấ.1, X.Sơn Đông, Tp.Bến Tre
81 Hồ Thị Như Phương
097 2611 xxx Nguyễn Huệ, P.4, Tp.Bến Tre
82 Nguyễn Thị Trúc Lan
094 4289 xxx Tránh Ql60, Kp.Mỹ Tân, P.7, Tp.Bến Tre
83 Lâm Thị Mỗi
0121 7529 xxx 31F, An Thạnh, X.Mỹ Thạnh An, Tp.Bến Tre
84 Thạch Thị Thảo Mỹ
0164 9851 xxx 38A, Bình Thành, X.Bình Phú, Tp.Bến Tre
85 Hà Kim Phương
094 5241 xxx 367D, X.Mỹ Thạnh An, Tp.Bến Tre
86 Văn Vũ Trọng
08 88338 xxx 170C, Kp2, P.8, Tp.Bến Tre
87 Lê Minh Chiến
0168 4212 xxx 114D, An Thuận A, X.Mỹ Thạnh An, Tp.Bến Tre
88 Đặng Thị Hồng Châu
093 9037 xxx Nguyễn Văn Tư, P.7, Tp.Bến Tre
89 Nguyễn Quốc Anh
093 9037 xxx An Thuận A, X.Mỹ Thạnh An, Tp.Bến Tre
90 Nguyễn Thị Mai
090 1096 xxx Bình Thành, X.Bình Phú, Tp.Bến Tre
91 Trần Vĩnh Kỳ
 0166 2101 xxx Phú Chánh, X.Phú Hưng, Tp.Bến Tre
92 Huỳnh Như
094 7515 xxx Phú Chánh, X.Phú Hưng, Tp.Bến Tre
93 Phạm Yến Oanh
097 1155 xxx 208B, Trương Định, P.6, Tp.Bến Tre
94 Mai Hoàng Lên
093 9508 xxx Đoàn Hoàng Minh, P.6, Tp.Bến Tre
95 Tạp Hóa Út Tân
097 4202 xxx Ấ.1, X.Phú Thuận, Tp.Bến Tre