Danh Sách Đại Lý Huyện Thạnh Phú Tỉnh Bến Tre

Danh Sách Đại Lý

STT Tên Chủ Đại Lý SĐT Địa Chỉ
01 Nguyễn Ngọc Hạnh 0168 5839 xxx 121/2, Quí Hòa, X.Hòa Lợi, H.Thạnh Phú, T.Bến Tre
02 Lê Thúy Nguyện 0164 5561 xxx X.Thạnh Phong, H.Thạnh Phú, T.Bến Tre
03 Nguyễn Văn Lơ
0168 7733 xxx 24/2, Ấp Quí Thạnh, X.Quới Điền, H.Thạnh Phú, T.Bến Tre
04 Dương Tuyết Nhi
0168 7627 xxx H.Thạnh Phú, T.Bến Tre
05 Đặng Thị Kim Ngân
091 6823 xxx X.An Thuận, H.Thạnh Phú, T.Bến Tre
06 Nguyễn Cẩm Tú
0166 6345 xxx H.Thạnh Phú, T.Bến Tre