Danh Sách Đại Lý Huyện Phú Hưng Tỉnh Bến Tre

Danh Sách Đại Lý

STT Tên Chủ Đại Lý SĐT Địa Chỉ
01 Trần Thị Cẩm Tú 0165 5315 xxx 351A X.Phú Chánh, H.Phú Hưng, T.Bến Tre
02 Mai Đông Phương 0125 7279 xxx 398F, Lộ Thầy Cai, X.Phú Thành, H.Phú Hưng, T.Bến Tre
03 Nguyễn Thị Kim Chi 094 8932 xxx Kp1, H.Phú Hưng, T.Bến Tre
04 Lê Thị Bé 0126 9877 xxx 776 X.Phú Tự, H.Phú Hưng, T.Bến Tre
05 Phan Minh Cường 0275 3828 xxx 304B X.Phú Hữu, H.Phú Hưng, T.Bến Tre
06 Hồng Phượng 094 2486 xxx 45 X.Phú Hữu, H.Phú Hưng, T.Bến Tre
07 Trần Quốc Bảo 090 9293 xxx 511 X.Phú Hữu, H.Phú Hưng, T.Bến Tre
08 Nguyễn Hoàng Tín 097 3312 332 122 X.Phú Hữu, H.Phú Hưng, T.Bến Tre
09 Nguyễn Thị Bé 098 3483 xxx 91B X.Phú Hữu, H.Phú Hưng, T.Bến Tre
10 Phan Thị Dậy 090 7024 xxx 313 X.Phú Tự, H.Phú Hưng, T.Bến Tre