Danh Sách Đại Lý Huyện Mỏ Cày Nam Tỉnh Bến Tre

Danh Sách Đại Lý

STT Tên Chủ Đại Lý SĐT Địa Chỉ
01 Nguyễn Thị Ánh Hiền 0164 9074 xxx 287 Ấ.An Phước, X.An Thới, H.Mỏ Cày Nam, T.Bến Tre
02 Phương Thảo 090 9102 xxx 11D, Kp7, H.Mỏ Cày Nam, T.Bến Tre
03 Tiệm Tạp Hóa Út Đề 0275 3843 xxx An Vĩnh 2, X.Đa Phước Hội, H.Mỏ Cày Nam, T.Bến Tre
04 Nguyễn Văn Phương 0123 2340 xxx Ấp Tân Lọc, X.Tân Hội, H.Mỏ Cày Nam, T.Bến Tre
05 Tạp Hóa Nguyên Khoa  0275 3842 xxx  Kp4, H.Mỏ Cày Nam, T.Bến Tre 
06  Mai Văn Lập 0166 4569 xxx  89C, TT.Mỏ Cày Nam, H.Mỏ Cày Nam, T.Bến Tre
07 Nguyễn Thị Hạnh   0165 3107 xxx 113/1, Tân Phước, TT.Mỏ Cày Nam, H.Mỏ Cày Nam, T.Bến Tre
08  Nguyễn Thị Bê  0275 3842 xxx 10, TT.Mỏ Cày Nam, H.Mỏ Cày Nam, T.Bến Tre
09  Nguyễn Thị Vân An 37 9832 xxx  207, Kp5 , TT.Mỏ Cày Nam, H.Mỏ Cày Nam, T.Bến Tre
10  Lý Thái Thụy 0275 3842 xxx   X.Đa Phước Hội, H.Mỏ Cày Nam, T.Bến Tre
11  Quán Ăn Ngọc Dung  0165 5530 xxx Bùi Quang Chiêu, Kp5, H.Mỏ Cày Nam, T.Bến Tre
12  Tạp Hóa Cô Viễn 0123 4400 xxx  Bùi Quang Chiêu, Kp5, H.Mỏ Cày Nam, T.Bến Tre
13  Cửa Hàng Sắt Tấn Phát 091 3965 xxx  128B, Tân Phước, TT.Mỏ Cày Nam, H.Mỏ Cày Nam, T.Bến Tre
14  Nguyễn Hữu Hạnh 093 2990 xxx  Đa Phước Hội, X.An Nhơn, H.Mỏ Cày Nam, T.Bến Tre
15  Quán Ăn

Thủy Mộc Viên

091 8650 xxx  Kp7, TT.Mỏ Cày Nam, H.Mỏ Cày Nam, T.Bến Tre
16  Tiệm Nhôm Sắt

Phương Bằng

 093 9849 xxx Ql 60, Kp7, TT.Mỏ Cày Nam, H.Mỏ Cày Nam, T.Bến Tre
17  Cửa Hàng Điện Tử Long 090 3083 xxx  120A, Lê Lai, Kp2, TT.Mỏ Cày Nam, H.Mỏ Cày Nam, T.Bến Tre
18  Salon Tóc Tuấn  098 8194 xxx Kp5, TT.Mỏ Cày Nam, H.Mỏ Cày Nam, T.Bến Tre
19  Nhà May Thiên Lí  094 5881 xxx  Kp2, TT.Mỏ Cày Nam, H.Mỏ Cày Nam, T.Bến Tre
20 Đại Lí Thanh Hải  096 4381 xxx  21,Nguyễn Đình Chiểu, Kp2, TT.Mỏ Cày Nam, H.Mỏ Cày Nam, T.Bến Tre
21  Nhà Thuốc

Thanh Phương

 0275 3843 xxx Kp2, Trương Vĩnh Kí, TT.Mỏ Cày Nam, H.Mỏ Cày Nam, T.Bến Tre
22  Cửa Hàng Ống Nhựa Thanh Liêm 0129 9073 xxx  24 Nguyễn Đình Chiểu, Kp2, TT.Mỏ Cày Nam, H.Mỏ Cày Nam, T.Bến Tre
23  Tạp Hóa 5 Đực 0165 9777 xxx  An Nhơn 2, Đa Phước Hội, TT.Mỏ Cày Nam, H.Mỏ Cày Nam, T.Bến Tre
24  Tạp Hóa Trình Dung 098 9321 xxx An Nhơn 2, Đa Phước Hội, TT.Mỏ Cày Nam, H.Mỏ Cày Nam, T.Bến Tre
25  Đại Lí Vé Số

Quốc Tuấn

0275 3843 xxx  86 Công Lý, TT.Mỏ Cày Nam, H.Mỏ Cày Nam, T.Bến Tre
26  Tạ Thị Kim Anh 0168 6301 xxx  38A, Kp7, TT.Mỏ Cày Nam, H.Mỏ Cày Nam, T.Bến Tre
27  Nguyễn Thị Ngọc Yến 0167 4275 xxx  132B, Kp5, TT.Mỏ Cày Nam, H.Mỏ Cày Nam, T.Bến Tre
28  Nguyễn Văn Vinh 094 5594 xxx  Kp5, TT.Mỏ Cày Nam, H.Mỏ Cày Nam, T.Bến Tre
29  Nhà May Diễm 0275 3842 xxx   15/1 Nguyễn Đình Chiểu, H.Mỏ Cày Nam, T.Bến Tre
30  Tạp Hóa Chín Lưu 0275 3842 xxx Kp2, TT.Mỏ Cày Nam, H.Mỏ Cày Nam, T.Bến Tre
31 Phan Thị Bé Thương
0168 9621 xxx An Phước, X.An Thới, H.Mỏ Cày Nam, T.Bến Tre
32 Huỳnh Thị Thúy Hằng
0169 6505 xxx X.An Thới, H.Mỏ Cày Nam, T.Bến Tre
33  Phan Thị Bé Thương 0168 9621 xxx  An Phước, X.An Thới, H.Mỏ Cày Nam, T.Bến Tre
34  Huỳnh Thị Thúy Hằng 0169 6505 xxx X.An Thới, H.Mỏ Cày Nam, T.Bến Tre 
35  Nguyễn Văn Thuận 097 2249 xxx Kp 3, H.Mỏ Cày Nam, T.Bến Tre
36  Cửa Hàng Đt Đức Tín 090 1076 xxx Đường Công Lý, Tt.Mỏ Cày Nam, T.Bến Tre
37 Dương Huân Tuấn 0275 3842 xxx Kp 2, Tt.Mỏ Cày Nam, T.Bến Tre 
38  Mỹ Phẩm Vinh Dư 098 3237 xxx Nguyễn Đình Chiểu, Kp2, H.Mỏ Cày Nam, T.Bến Tre
39 Đại Lí Gạch Men

Phúc Thành

0169 2726 xxx Kp 7, Tt.Mỏ Cày Nam, T.Bến Tre  
40 Quầy Thuốc Số 244 0275 3843 xxx Ql 60, Kp 7, Tt.Mỏ Cày Nam, T.Bến Tre   
41 Đặng Trúc Hương 098 1415 xxx X.An Thới, H.Mỏ Cày Nam, T.Bến Tre 
42 Nguyễn Văn Nam 094 5864 xxx  Công Lý, Tt.Mỏ Cày Nam, T.Bến Tre