Danh Sách Đại Lý Huyện Mỏ Cày Bắc Tỉnh Bến Tre

Danh Sách Đại Lý

STT Tên Chủ Đại Lý SĐT Địa Chỉ
01 Cao Gia Lập 0169 9070 xxx Gia Thạnh, X.Thạnh Ngãi, H.Mỏ Cày Bắc, T.Bến Tre
02 Nguyễn Thành Nhân 091 2384 xxx Ấ.Tân Long 2, X.Tân Thành Bình, H.Mỏ Cày Bắc, T.Bến Tre
03 Lê Kim Thoại 094 5643 xxx 275 Hòa Bình, X.Hòa Lộc, H.Mỏ Cày Bắc, T.Bến Tre
04 Nguyễn Thị Y Phụng 096 7994 xxx Tân Hòa, X.Tân Bình, H.Mỏ Cày Bắc, T.Bến Tre
05 Nguyễn Văn Sang 0275 3845 xxx X.Phước Mỹ Trung, H.Mỏ Cày Bắc, T.Bến Tre 
06 Nguyễn Trí Hằng 0168 6830 xxx Thanh Sơn 3, X.Thanh Tân, H.Mỏ Cày Bắc, T.Bến Tre 
07 Lưu Thị Hoàng Sương 0122 7803 xxx X.Thành An, H.Mỏ Cày Bắc, T.Bến Tre 
08 Võ Khắc Bình 091 7431 xxx 17 Ấ.Tân Hòa Trong, X.Tân Phú Tây, H.Mỏ Cày Bắc, T.Bến Tre  
09 Lê Thị Mỹ Linh 098 5569 xxx Phước Hậu, X.Phước Mỹ Hưng, H.Mỏ Cày Bắc, T.Bến Tre 
10 Khấu Xuân Thương 091 3473 xxx Phước Hậu, X.Phước Mỹ Trung, H.Mỏ Cày Bắc, T.Bến Tre 
11 Hồ Minh Khánh 091 9591 xxx Ấ.Chợ Xếp, X.Thành Bình, H.Mỏ Cày Bắc, T.Bến Tre 
12 Phạm Thùy Dung 096 3236 xxx 189 Tổ 10, Tân Mỹ, X.Tân Bình, H.Mỏ Cày Bắc, T.Bến Tre
13 Nguyễn Khắc Tính 097 3333 xxx 72 Tân Thiện, X.Tân Thành Bình, H.Mỏ Cày Bắc, T.Bến Tre
14 Huỳnh Bửu Thuận 0168 4601 xxx Hòa Hưng, X.Hòa Lộc, H.Mỏ Cày Bắc, T.Bến Tre
15 Nguyễn Thị Hồng Lệ 0164 2221 xxx 185, Hòa Hưng, X.Hòa Lộc, H.Mỏ Cày Bắc, T.Bến Tre
16 Huỳnh Bửu Tân 093 9424 xxx 10, Hòa Hưng, X.Hòa Lộc, H.Mỏ Cày Bắc, T.Bến Tre
17 Lê Văn Thảo 0275 3840 xxx 100, X.Thanh Tân, H.Mỏ Cày Bắc, T.Bến Tre 
18 Nguyễn Thị Thoa 0165 5779 xxx Thanh Tân 3, X.Thanh Tân, H.Mỏ Cày Bắc, T.Bến Tre 
19 Võ Thị Xuyên 096 9257 xxx  X.Thanh Tân, H.Mỏ Cày Bắc, T.Bến Tre 
20 Trịnh Thị Ngoan 0167 2131 xxx Tân Thông 4, X.Thanh Tân, H.Mỏ Cày Bắc, T.Bến Tre 
21 Cẩm Duyên 090 2830 xxx  Tân Thông 5, X.Thanh Tân, H.Mỏ Cày Bắc, T.Bến Tre 
22 Nguyễn Thị Phượng 0275 63553 xxx Thanh Sơn, X.Thanh Tân, H.Mỏ Cày Bắc, T.Bến Tre 
23 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 0120 2890 xxx Thanh Sơn 3, X.Thanh Tân, H.Mỏ Cày Bắc, T.Bến Tre 
24 Lâm Văn Thủy 0127 3348 xxx  Tân Thông 2, X.Thanh Tân, H.Mỏ Cày Bắc, T.Bến Tre 
25 Tập Hóa Ba Nhỏ 0275 3840 xxx 22, Ấ.Thủ Sở, X.Thạnh Ngãi, H.Mỏ Cày Bắc, T.Bến Tre
26 Lê Thị Kim Tiến 098 4562 xxx Ấ.Thủ Sở, X.Thạnh Ngãi, H.Mỏ Cày Bắc, T.Bến Tre
27 Võ Thị Huyền Ái   X.Thanh Tân, H.Mỏ Cày Bắc, T.Bến Tre  
28 Dương Thị Mỹ Linh 098 2674 xxx  X.Thanh Tân, H.Mỏ Cày Bắc, T.Bến Tre 
29 Hồ Thị Thủy 0168 5404 xxx Thanh Xuân 3, X.Thanh Tân, H.Mỏ Cày Bắc, T.Bến Tre 
30 Lê Thị Luyến 0275 3871 xxx Tân Thông 2, X.Thanh Tân, H.Mỏ Cày Bắc, T.Bến Tre 
31 Bùi Thị Phương Thảo 0164 7367 xxx Ấ.Văn Hóa, Thanh Sơn 2, X.Thanh Tân, H.Mỏ Cày Bắc, T.Bến Tre 
32 Huỳnh Minh Triệu 0167 7186 xxx X.Tân Thành Bình, H.Mỏ Cày Bắc, T.Bến Tre 
33 Sáu Nhứt 097 8743 xxx X.Thạnh Ngãi, H.Mỏ Cày Bắc, T.Bến Tre
34 Bùi Anh Khoa 0275 3840 xxx X.Tân Thành Bình, H.Mỏ Cày Bắc, T.Bến Tre 
35 Nguyễn Thị Thúy Vy 0167 7907 xxx Ấ.Giồng Nâu, X.Nhuận Phú Tân, H.Mỏ Cày Bắc, T.Bến Tre  
36 Lê Thành Lũy 097 8589 xxx 47, Hưng Long, X.Hòa Lộc, H.Mỏ Cày Bắc, T.Bến Tre
37 Uốn Tóc Mỹ Duyên 0167 5654 xxx Hòa Hưng, X.Hòa Lộc, H.Mỏ Cày Bắc, T.Bến Tre
38 Mai Tấn Hiếu 091 8219 xxx X.Hòa Lộc, H.Mỏ Cày Bắc, T.Bến Tre
39 Tạp Hóa Bảy Dung 098 5987 xxx Hòa Hưng, X.Hòa Lộc, H.Mỏ Cày Bắc, T.Bến Tre
40 Nguyễn Thị Kim Thương 0167 7443 xxx X.Hưng Long, H.Mỏ Cày Bắc, T.Bến Tre  
41 Nguyễn Thị Kim Anh 0125 5404 xxx X.Hưng Long, H.Mỏ Cày Bắc, T.Bến Tre  
42 Phan Văn Tấn Phúc 0169 4367 xxx Ấ.Gia Khánh, X.Hưng Khánh Trinh A, H.Mỏ Cày Bắc, T.Bến Tre 
43 Nguyễn Văn Ni 097 9567 xxx Ấ.Thành Bình 2, X.Tân Thành Bình, H.Mỏ Cày Bắc, T.Bến Tre
44 Võ Thị Hòa 094 9799 xxx Phước Trung, X.Phước Mỹ, H.Mỏ Cày Bắc, T.Bến Tre
45 Đỗ Thị Mười 0164 3474 xxx Long Thạnh, X.Thành An, H.Mỏ Cày Bắc, T.Bến Tre
46 Lê Thanh Long 0275 3660 xxx 212, X.Hòa Lộc, H.Mỏ Cày Bắc, T.Bến Tre
47 Út Lành 0168 5464 xxx 201, Hòa Bình, X.Hòa Lộc, H.Mỏ Cày Bắc, T.Bến Tre
48 Quảng Thị Kim Quyên 0165 8893 xxx Đông An, X.Thành An, H.Mỏ Cày Bắc, T.Bến Tre
49 Dương Thị Hồng Thắm
097 3401 xxx X.Tân Thành Bình, H.Mỏ Cày Bắc, T.Bến Tre
50 Nguyễn Thị Ngọc Hằng
0163 5267 xxx Hòa Bình, X.Hòa Lộc, H.Mỏ Cày Bắc, T.Bến Tre
51 Đào Xuân Mai
0169 6901 xxx Hòa Hưng, X.Hòa Lộc, H.Mỏ Cày Bắc, T.Bến Tre
52 Nguyễn Kim Dung
091 9960 xxx Hòa Bình, X.Hòa Lộc, H.Mỏ Cày Bắc, T.Bến Tre
53 Trần Vũ Linh
0169 9312 xxx Ấ.Ông Thung, X.Thạnh Ngãi, H.Mỏ Cày Bắc, T.Bến Tre
54 Lê Thị Mỹ Linh
0169 5814 xxx Ấ.Thành Hòa 2, X.Tân Thành Bình, H.Mỏ Cày Bắc, T.Bến Tre