Danh Sách Đại Lý Huyện Giồng Trôm Tỉnh Bến Tre

Danh Sách Đại Lý

STT Tên Chủ Đại Lý SĐT Địa Chỉ
01 Huỳnh Thị Út 093 9295 xxx X.Sơn Phú, H.Giồng Trôm, T.Bến Tre
02 Nguyễn Thị Thùy Trang 098 5834 xxx Ấ.Long Thuận, X.Sơn Phú, H.Giồng Trôm, T.Bến Tre
03 Huỳnh Thị Minh Anh 0165 9935 xxx Phú Tân, X.Châu Hòa, H.Giồng Trôm, T.Bến Tre
04 Lê Thị Thu An 08 69369 xxx Ấ.Kinh Trong, X.Bình Hòa, H.Giồng Trôm, T.Bến Tre
05 Huỳnh Thị Trúc Linh 0163 4346 xxx X.Châu Hòa, H.Giồng Trôm, T.Bến Tre
06 Huỳnh Thúy Liễu 097 2811 xxx 938 Ấ.Kinh Ngoài, X.Bình Hòa, H.Giồng Trôm, T.Bến Tre
07 Nguyễn Trung Hậu 094 2677 xxx Ấp 6, X.Bình Thành, H.Giồng Trôm, T.Bến Tre
08 Nguyễn Hoàng Tuấn 0164 5083 xxx 304 Hưng Hòa Tây, X.Hưng Nhượng, H.Giồng Trôm, T.Bến Tre
09 Phan Thị Oanh Kiều 096 3236 xxx 478 Phú Thuận, X.Châu Hòa, H.Giồng Trôm, T.Bến Tre
10 Phạm Ngọc Linh 0167 8348 xxx X.Lương Quới, H.Giồng Trôm, T.Bến Tre
11 Lê Hồng Thu 0123 6730 xxx Ấp 5A, H.Giồng Trôm, T.Bến Tre
12 Thanh Trúc 0168 8720 xxx Ấp 6, H.Giồng Trôm, T.Bến Tre
13 Trần Thị Te 094 3215 xxx Ấ.Kinh Ngoài, X.Bình Hòa, H.Giồng Trôm, T.Bến Tre
14 Thái Hải Bảo 0275 3861 xxx 679 Ấp Kinh Ngoài, X.Bình Hòa, H.Giồng Trôm, T.Bến Tre
15 Nguyễn Văn Phong 096 7876 xxx Ấ.Kinh Ngoài, X.Bình Hòa, H.Giồng Trôm, T.Bến Tre
16 Hải Long 098 5056 xxx Ấp 2 Thuận Điền, H.Giồng Trôm, T.Bến Tre
17 Phạm Lê Hồng 098 2333 xxx Ấp 1 Lương Hòa, H.Giồng Trôm, T.Bến Tre
18 Trần Thị Nga 094 7191 xxx Ấp 1 Lương Hòa, H.Giồng Trôm, T.Bến Tre
19 Võ Thị Hoàng Hà 0122 7445 xxx Tân Phước, X.Tân Thạch, H.Giồng Trôm, T.Bến Tre
20 Trần Thị Rời 0169 8846 xxx Tân Phước, X.Tân Thạch, H.Giồng Trôm, T.Bến Tre
21 Võ Đồng Tấn 090 7294 xxx 886 Tổ 17, Ấp Kinh Ngoài, X.Bình Hòa, H.Giồng Trôm, T.Bến Tre
22 Châu Phương Ngọc 098 8045 xxx Bình Thuận, X.Tân Thành, H.Giồng Trôm, T.Bến Tre
23 Nguyễn Thị Hồng Thắm 0275 3892 xxx H.Giồng Trôm, T.Bến Tre
24 Võ Thị Liếu 0275 3892 xxx Tân Hòa, X.Tân Thanh, H.Giồng Trôm, T.Bến Tre
25 Châu Thị Liễu 0275 3861 xxx 149 Kinh Ngoài, X.Bình Hòa, H.Giồng Trôm, T.Bến Tre
26 Cao Thị Lệ Hằng 0123 2503 xxx Bình Thuận, X.Tân Thanh, H.Giồng Trôm, T.Bến Tre
27 Mười Trưởng 097 7912 xxx Ấp 5, X.Bình Thành, H.Giồng Trôm, T.Bến Tre
28 Lê Thị Hồng Hoa 0166 5864 xxx 686, Ấp 4, X.Phong Nẫm, H.Giồng Trôm, T.Bến Tre
29 Trần Văn Trận 094 8997 xxx Ấp 3, X.Phong Nẫm, H.Giồng Trôm, T.Bến Tre
30 Nguyễn Thị Hạnh 0166 5059 xxx 993 Ấp 4, Cầu Hòa, X.Phong Nẫm, H.Giồng Trôm, T.Bến Tre
31 Lê Thị Lệ Thu 0124 6677 xxx Ấp Căn Cứ, X.Mỹ Thạnh, H.Giồng Trôm, T.Bến Tre
32 Tăng Thanh Tùng 090 9933 xxx Ấp Căn Cứ, X.Mỹ Thạnh, H.Giồng Trôm, T.Bến Tre
33 Trần Thị Hương 0164 7355 xxx Ấp 4, X.Sơn Phú, H.Giồng Trôm, T.Bến Tre
34 Nguyễn Trúc Phương 094 6917 xxx Ấp 8, X.Phước Long, H.Giồng Trôm, T.Bến Tre
35 Phạm Thị Trang 097 5991 xxx Ấp 8, X.Phước Long, H.Giồng Trôm, T.Bến Tre
36 Lê Hải Đăng 0169 7362 xxx X.Lương Hòa, H.Giồng Trôm, T.Bến Tre
37 Đặng Thị Diễm 0169 4638 xxx X.Phước Long, H.Giồng Trôm, T.Bến Tre
38 Phạm Huỳnh Như 0168 3362 xxx X.Hưng Long, H.Giồng Trôm, T.Bến Tre
39 Trần Quốc Xuyên 0163 6018 xxx X.Lương Hòa, H.Giồng Trôm, T.Bến Tre
40 Nguyễn Minh Vương 0169 5313 xxxx X.Lương Hòa, H.Giồng Trôm, T.Bến Tre
41 Huỳnh Thị Tuyết Anh 094 9956 xxx X.Châu Hòa, H.Giồng Trôm, T.Bến Tre
42 Nguyễn Trương Thanh 0123 8405 xxx Ấp 3, X.Lương Hòa, H.Giồng Trôm, T.Bến Tre
43 Huỳnh Thanh Tân 096 8199 xx 300/3 Kp3, Tt.Giồng Trôm, T.Bến Tre
44 Cửa Hàng Năm Thiện 090 7260 xxx Ấp 5, X.Lương Hòa, H.Giồng Trôm, T.Bến Tre
45 Bùi Thị Hạnh 0163 8486 xxxx Phú Tân, X.Châu Hòa, H.Giồng Trôm, T.Bến Tre
46 Ngô Thị Mười Hai 0166 3501 xxx Quý Nghĩa, X.Lương Quới, H.Giồng Trôm, T.Bến Tre
47 Minh Giang 0162 9157 xxx Phú Tân, X.Châu Hòa, H.Giồng Trôm, T.Bến Tre
48 Nguyễn Hữu Thọ 097 5880 xxx Ấp 1, X.Lương Phú, H.Giồng Trôm, T.Bến Tre
49 Nguyễn Thị Thúy An 096 4907 xxx Ấp 1, X.Lương Quới, H.Giồng Trôm, T.Bến Tre
50 Châu Thị Ngân
096 2447 xxx 365 Kp2, TT.Giồng Trôm, T.Bến Tre
51 Tám Hội
093 9892 xxx Ấp 6, TT.Giồng Trôm, T.Bến Tre
52 Ngọc Vàng
093 9705 xxx 433 Ấp 6, TT.Giồng Trôm, T.Bến Tre
53 Lưu Võ Duy
098 7566 xxx 500, X.Bình Thành, H.Giồng Trôm, T.Bến Tre
54 Hồ Thị Hồng Thắm
0164 7876 xxx Ấ.6, X.Bình Thành, H.Giồng Trôm, T.Bến Tre
55 Lê Thị Thanh Loan
097 7362 xxx Ấ.8, X.Châu Bình, H.Giồng Trôm, T.Bến Tre
56 Nguyễn Ngọc Phượng
096 6021 xxx Ấ.Căn Cứ, X.Mỹ Thạnh, H.Giồng Trôm, T.Bến Tre
57 Lưu Võ Duy
098 7566 xxx 500, X.Bình Thành, H.Giồng Trôm, T.Bến Tre
58 Hồ Thị Hồng Thắm
0164 7876 xxx Ấ.6, X.Bình Thành, H.Giồng Trôm, T.Bến Tre
59 Lê Thị Thanh Loan
097 7362 xxx Ấ.8, X.Châu Bình, H.Giồng Trôm, T.Bến Tre
60 Nguyễn Ngọc Phượng
096 6021 xxx Ấ.Căn Cứ, X.Mỹ Thạnh, H.Giồng Trôm, T.Bến Tre
61 Võ Trọng Hữu
0169 5315 xxx X.Phong Mỹ, H.Giồng Trôm, T.Bến Tre
62 Tám Hội
093 9892 xxx Ấ.6, Tt.Giồng Trôm, H.Giồng Trôm, T.Bến Tre
63 Ngọc Vàng
093 9705 xxx Ấ.6, Tt.Giồng Trôm, H.Giồng Trôm, T.Bến Tre
64 Mười Trường
097 7912 xxx X.Bình Thành, H.Giồng Trôm, T.Bến Tre
65 Thái Bình Thanh Thủy
0128 7806 xxx Ấ.Kinh Ngoài, X.Bình Hòa, H.Giồng Trôm, T.Bến Tre
66 Chung Tấn Cường
0275 3863 xxx X.Tân Hòa, H.Giồng Trôm, T.Bến Tre
67 Yến Phượng
0129 5699 xxx X.Nghĩa Tuấn, H.Giồng Trôm, T.Bến Tre
68 Diễm Trinh
0168 7759 xxx Ấ.2, X.Bình Hòa, H.Giồng Trôm, T.Bến Tre
69 Nguyễn Minh Luân
097 2420 xxx X.Châu Hòa, H.Giồng Trôm, T.Bến Tre
70 Chị Ngân
097 8675 xxx X.Châu Hòa, H.Giồng Trôm, T.Bến Tre
71 Huỳnh Phước Hậu
0169 3815 xxx X.Châu Hòa, H.Giồng Trôm, T.Bến Tre
72 Nguyễn Thị Ngọc Thúy
094 4532 xxx X.Hưng Phong, H.Giồng Trôm, T.Bến Tre
73 Phan Minh Được
096 9514 xxx X.Lương Quới, H.Giồng Trôm, T.Bến Tre
74 Lê Ngọc Hân
0162 7922 xxx X.Châu Hòa, H.Giồng Trôm, T.Bến Tre
75 Nguyễn Minh Khoa
0167 7677 xxx X.Lương Quới, H.Giồng Trôm, T.Bến Tre
76 Nguyễn Thị Như Ngọc
0164 6515 xxx X.Châu Hòa, H.Giồng Trôm, T.Bến Tre
77 Nguyễn Hùng Thi
0164 6652 xxx X.Châu Hòa, H.Giồng Trôm, T.Bến Tre
78 Thái Tiền Tiền
0165 2475 xxx Ấ.Kinh Ngoài, X.Bình Hòa, H.Giồng Trôm, T.Bến Tre
79 Cao Văn Trọng
0167 5640 xxx Ấ.9, X.Hưng Lễ, H.Giồng Trôm, T.Bến Tre