Danh Sách Đại Lý Huyện Chợ Lách Tỉnh Bến Tre

Danh Sách Đại Lý

STT Tên Chủ Đại Lý SĐT Địa Chỉ
01 Nguyễn Thị Thùy Dung 0163 2132 xxx X.Vĩnh Thạnh, H.Chợ Lách, T.Bến Tre
02 Lê Duy Thanh
096 4328 xxx Tân Trung, X.Hưng Khánh Trung, H.Chợ Lách, T.Bến Tre
03 Trần Phước Thương 0166 4246 xxx Tân Trung, X.Hưng Khánh Trung B, H.Chợ Lách, T.Bến Tre
04 Trần Phước Hiệp 0165 3028 xxx Tân Trung, X.Hưng Khánh Trung B, H.Chợ Lách, T.Bến Tre
05 Lê Duy Thanh
096 4328 xxx Tân Trung, X.Hưng Khánh Trung, H.Chợ Lách, T.Bến Tre
06 Trần Phước Thương
0166 4246 xxx Tân Trung, X.Hưng Khánh Trung B, H.Chợ Lách, T.Bến Tre
07 Trần Phước Hiệp
0165 3028 xxx Tân Trung, X.Hưng Khánh Trung B, H.Chợ Lách, T.Bến Tre