Danh Sách Đại Lý Huyện Châu Thành Tỉnh Bến Tre

Danh Sách Đại Lý

STT Tên Chủ Đại Lý SĐT Địa Chỉ
01 Đỗ Thị Hồng Hạnh 094 9 519 xxx Thuận Điền, P.An Hiệp, H.Châu Thành, T.Bến Tre
02 Ngọc Phượng 093 9979 xxx 427 An Bình, P.An Hiệp, H.Châu Thành, T.Bến Tre
03 Trần Thị Thu Ba 090 2 400 xxx  P.Phúc Túc, H.Châu Thành, T.Bến Tre
04 Bùi Minh Tâm 0162 665 xxx Phước Thiện, P.Phước Thạnh, H.Châu Thành, T.Bến Tre
05 Lữ Lâm Phương 097 9393 xxx P.Tân Huê Đông, H.Châu Thành, T.Bến Tre 
06 Nguyễn Thị Ngọc Tiền 096 2338 xxx  P.Tân Hiệp, H.Châu Thành, T.Bến Tre 
07 Nguyễn Thị Diễm Trinh 096 4338 xxx 47B/10 P.Tân Thạnh, H.Châu Thành, T.Bến Tre 
08 Nguyễn Xuân Đăng 0168 3675 xxx P.Sơn Hòa, H.Châu Thành, T.Bến Tre  
09 Mai Thị Phượng 0164 5499 xxx Ấ.2, P.Giao Hòa, H.Châu Thành, T.Bến Tre  
10 Thanh Tuyền 0168 2021 xxx Ấ.2, P.Giao Hòa, H.Châu Thành, T.Bến Tre  
11 Bùi Kim Quyên 091 7483 xxx 56 Ấ.Long Hòa, P.Giao Long, H.Châu Thành, T.Bến Tre  
12 Trần Thị Bích Phượng 097 5607 xxx Ấp Phú Thới, P.An Phước, H.Châu Thành, T.Bến Tre  
13 Lê Thị Hồng Nga 0168 9972 xxx Phước Thành, P.Tam Phước, H.Châu Thành, T.Bến Tre  
14 Nguyễn Thanh Hoài 0125 7009 xxx 362 Ấp Tiên Hưng, X.Tiên Long, H.Châu Thành, T.Bến Tre
15 Tạp Hóa Cô 6

Võ Thị Rền

0168 7576 xxx Hữu Định, X.Tiên Long, H.Châu Thành, T.Bến Tre
16 Huỳnh Thị Cẩm Nhung 0186 3149 xxx Ấp 1, X.Tiên Long, H.Châu Thành, T.Bến Tre
17 Tôn Thị Hồng Yến 097 9711 xxx Ấ.Phước Hòa, X.Phú An Hòa, H.Châu Thành, T.Bến Tre
18 Phạm Thị Thanh Thúy 0275 3828 xxx P.Sơn Hòa, H.Châu Thành, T.Bến Tre   
19 Võ Huỳnh Nhật Huy 091 9826 xxx  X.Tiên Thủy, H.Châu Thành, T.Bến Tre
20 Nguyễn Thị Nòn Then 091 9882 xxx An Hòa, P.An Hiệp, H.Châu Thành, T.Bến Tre
21 Phan Thị Cẩm Tú 098 8993 xxx An Hòa, P.An Hiệp, H.Châu Thành, T.Bến Tre
22 Nguyễn Thị Kim Quyên 0275 3866 xxx  X.Tiên Thủy, H.Châu Thành, T.Bến Tre 
23 Lê Hoàng Nam 0127 9088 xxx An Hiệp, P.An Hiệp, H.Châu Thành, T.Bến Tre
24 Nguyễn Việt Nga 0275 3561 xxx 561 Hòa Trung, P.Sơn Hòa, H.Châu Thành, T.Bến Tre  
25 Huỳnh Quốc Nam 094 7066 xxx P.Sơn Hòa, H.Châu Thành, T.Bến Tre   
26 Nguyễn Thị Hồng Cẩm 096 6771 xxx P.An Hiệp, H.Châu Thành, T.Bến Tre
27 Tạp Hóa Duy Khang 0275 3827 xxx P.Sơn Hòa, H.Châu Thành, T.Bến Tre   
28 Cô Phúc Cây Da 0275 3866 863 P.An Hiệp, H.Châu Thành, T.Bến Tre 
29 Võ Thùy Linh   H.Châu Thành, T.Bến Tre 
30 Tập Hóa Diễm Thúy 0275 3866 xxx H.Châu Thành, T.Bến Tre
31 Trần Thị Hồng Ngân 0168 7452 xxx Ấ.Thạnh Hựu, P.Tam Phước, H.Châu Thành, T.Bến Tre
32 Tạp Hóa Huy Loan 090 8405 xxx  P.Phúc Túc, H.Châu Thành, T.Bến Tre 
33 Tạp Hóa Chinh Thành  091 2328 xxx  X.Tân Phú, H.Châu Thành, T.Bến Tre 
34 Tạp Hóa Tư Ánh 0275 3867 xxx X.Tân Phú, H.Châu Thành, T.Bến Tre  
35 Đại Lý Gạo Quốc Vinh 098 3478 xxx Ấp 3, X.An Khánh, H.Châu Thành, T.Bến Tre 
36 Tạp Hóa Hồng Phương 094 3588 xxx Ấp 7, X.An Khánh, H.Châu Thành, T.Bến Tre 
37 Tạp Hóa Thanh Mai 0275 3611 xxx Ấp 7, X.An Khánh, H.Châu Thành, T.Bến Tre 
38 Trần Văn Hiền 098 7073 xxx An Khánh, H.Châu Thành, T.Bến Tre  
39 Anh Thư 096 2778 xxx   P.Phúc Túc, H.Châu Thành, T.Bến Tre
40 Tạp Hóa Trang 097 6558 xxx   P.Phúc Túc, H.Châu Thành, T.Bến Tre
41 Tạp Hóa Thi 0275 3618 xxx   P.Phúc Túc, H.Châu Thành, T.Bến Tre
42 Cửa Hàng Tuyết Nhung 097 9033 xxx   P.Phúc Túc, H.Châu Thành, T.Bến Tre
43 Nguyễn Thị Bé Bảy 0162 7885 xxx Giao Long, P.An Phước, H.Châu Thành, T.Bến Tre  
44 Nguyễn Thị Hồng Diễm 096 3880 xxx Giao Long, P.An Phước, H.Châu Thành, T.Bến Tre  
45 Nguyễn Thị Yến Phi 0167 7030 xxx Giao Long, P.An Phước, H.Châu Thành, T.Bến Tre  
46 Tạp Hóa Quế 097 3505 xxx Tiên Đông Thượng, X.Tiên Thủy, H.Châu Thành, T.Bến Tre
47 Hà Văn Tâm
091 8557 xxx 67A, Kp2, Tt.Châu Thành, T.Bến Tre
48 Nguyễn Tuấn
090 2817 xxx Kp2, Tt.Châu Thành, T.Bến Tre
49 Lê Phong
091 3048 xxx Ql 60, Kp4, Tt.Châu Thành, T.Bến Tre
50 Nguyễn Quốc Tính
0168 3678 xxx Kp2, Tt.Châu Thành, T.Bến Tre
51 Lê Phương Thúy
097 6470 xxx Tl883, Kp4, Tt.Châu Thành, T.Bến Tre
52 Nguyễn Tấn Lộc
098 9721 xxx 42C Kp2, Tt.Châu Thành, T.Bến Tre
53 Lê Thị Yến Nhi
097 2235 xxx 50 Kp2, Tt.Châu Thành, T.Bến Tre
54 Phan Thị Kiều Oanh
098 7506 xxx Tiên Tây Vàm X.Tiên Thủy, H.Châu Thành, T.Bến Tre
55 Phương Thanh
0166 6015 xxx Ấ.4 X.Hữu Định, H.Châu Thành, T.Bến Tre
56  Trọng Hiếu 0168 4942 xxx  X.An Hiệp, H.Châu Thành, T.Bến Tre
57 Nguyễn Tấn Thịnh 0164 6373 xxx 39A, Kp.1, X.Phú Tân, H.Châu Thành, T.Bến Tre
58 Phương Thảo 0166 4160 xxx Phú Khương, X.Phú Túc, H.Châu Thành, T.Bến Tre
59 Phan Thị Hồng Nga 0168 9972 xxx An Hóa, X.An Hiệp, H.Châu Thành, T.Bến Tre
60 Nguyễn Minh Hòa 093 9272 xxx X.Hữu Định, H.Châu Thành, T.Bến Tre
61 Phan Ngọc Long 099 6909 xxx X.An Hiệp, H.Châu Thành, T.Bến Tre