Danh Sách Đại Lý Huyện Bình Đại Tỉnh Bến Tre

Danh Sách Đại Lý

STT Tên Chủ Đại Lý SĐT Địa Chỉ
01 Trần Quốc Hùng 096 5096 xxx 268 Ấ.Chợ, X.Thế Lai, H.Bình Đại, T.Bến Tre
02 Huỳnh Văn Sang 0169 5311 xxx Ấ.Phú Thạnh, X.Phú Thuận, H.Bình Đại, T.Bến Tre
03 Lê Vũ Nghị 093 8849 xxx Phước Thắng, X.Tuy Phước, H.Bình Đại, T.Bến Tre
04 Hồ Thị Ngọc Ngân 0167 5649 xxx Ấ.3, X.Tam Hiệp, H.Bình Đại, T.Bến Tre
05 Trần Thị Trâm Anh 0169 9781 xxx Ấ.3, X.Định Trung, H.Bình Đại, T.Bến Tre
06 Lê Thị Diễm Hương 0164 9819 xxx Ấ.3, X.Thạnh Trị, H.Bình Đại, T.Bến Tre
07 Huỳnh Tú Trinh 094 8960 xxx Ấ.2, X.Tam Hiệp, H.Bình Đại, T.Bến Tre
08 Phan Hoàng Tuấn
098 2378 xxx Ô 2, Tt.Bình Đại, H.Bình Đại, T.Bến Tre