Danh Sách Đại Lý Huyện Ba Tri Tỉnh Bến Tre

Danh Sách Đại Lý

STT Tên Chủ Đại Lý SĐT Địa Chỉ
01 Đỗ Xuân Thuận 0165 7790 xxx 59/NH, X.Mỹ Nhơn, H.Ba Tri, T.Bến Tre
02 Bùi Thị Tú Uyên 094 1915 xxx 157 An Nhơn, X.An Ngãi Trung, H.Ba Tri, T.Bến Tre
03 Lê Văn Hậu
0164 2414 xxx 344/Bh, X.Vĩnh Hòa, H.Ba Tri, T.Bến Tre
04 Phan Thị Ngọc Anh
096 5353 xxx Ấ.Tân Khai, X.Tân Hưng, H.Ba Tri, T.Bến Tre
05 Lê Văn Hậu
0164 2414 xxx 344/Bh, X.Vĩnh Hòa, H.Ba Tri, T.Bến Tre
06 Phan Thị Ngọc Anh
096 5353 xxx Ấ.Tân Khai, X.Tân Hưng, H.Ba Tri, T.Bến Tre
07 Hồ Dương Gia Lượng
0165 4115 xxx Ấ.3, X.Mỹ Nhơn, H.Ba Tri, T.Bến Tre
08 Lê Thị Mộng Thi
0164 5301 xxx Bảo Hòa, X.Vĩnh Hòa, H.Ba Tri, T.Bến Tre
09 Hồ Văn Kha
0121 6846 xxx Ấ.3, X.Mỹ Nhơn, H.Ba Tri, T.Bến Tre
10 Phạm Duy Phương
096 3247 xxx Ấ.Xóm Mới, X.Mỹ Hòa, H.Ba Tri, T.Bến Tre