TOUR TG KHỞI HÀNH NGƯỜI LỚN

(TRÊN 11T)

TRẺ EM

(2T => Dưới 11T)

INF

(Dưới 2T)

AIR

THÁI LAN

BBQ Hải sản – Lẩu Suki Soup

Buffet Nhà Hàng Xoay 86 Tầng

Dạo Thuyền Sông Chaophraya

Trại Hổ Tiger Zoo

Massage Cổ Truyền

Tòa Nhà Tỷ Phú

Xem chi tiết chương trình: Tại đây

5N 18,27/5 5.500.000 VNĐ 5.100.000 VNĐ 1.650.000 VNĐ Đi: BL 13:05

Về: BL 15:25

19,20,21/5 (Full) 5.500.000 VNĐ 5.100.000 VNĐ 1.650.000 VNĐ
23,29/5 5.600.000 VNĐ 5.200.000 VNĐ 1.680.000 VNĐ
9/6 6.200.000 VNĐ 5.800.000 VNĐ 1.860.000 VNĐ
5, 17,19/6 & 3,15/7 6.400.000 VNĐ 5.900.000 VNĐ 1.920.000 VNĐ
23/6 & 14,19,30/7 6.600.000 VNĐ 6.100.000 VNĐ 1.980.000 VNĐ
3,4,25/6

2,9,17,22/7

6.880.000 VNĐ 6.300.000 VNĐ 2.100.000 VNĐ
15,17,18, 20/6

21,22,23,24,25/6

26,27,28,29,30/6

1,2,3,5,6,7,8,9/7

10,11,12,13,14,15/7

16,17,18,19,20/7

21,22,23,24,25,26/7

27,28,29,30,31/7

6.300.000 VNĐ 5.900.000 VNĐ 1.890.000 VNĐ
2,9,16,23,30/6

7,14,21,28/7

4,11,18,25/8

6.700.000 VNĐ 6.200.000 VNĐ 2.010.000 VNĐ Đi: VJ 08:35

Về: VJ 15:30

PHUKET 4N 6,13,20,27/6

4,11,18,25/7

7.880.000 VNĐ 7.200.000 VNĐ 2.400.000 VNĐ Đi: VJ 08:35

Về: VJ 12:00

SINGAPORE MONO

(ĐẢO SENTOSA – SEA AQUARIUM)

Xem chi tiết chương trình: Tại đây

3N 16,19,23/5 6.880.000 VNĐ 6.400.000 VNĐ 2.100.000 VNĐ Đi: VJ 09:00

Về: VJ 16:55

30/5 7.900.000 VNĐ 7.300.000 VNĐ 2.370.000 VNĐ
9,16,23,30/6

7,14,21,28/7 & 11,18,25/8

8.300.000 VNĐ 7.500.000 VNĐ 2.490.000 VNĐ Đi: VJ 12:55

Về: VJ 16:55

SINGAPORE – MALAY 5N 22,28/5 8.800.000 VNĐ 7.600.000 VNĐ 2.640.000 VNĐ Đi: VJ

Về: VJ

9, 12,19,26/6

3, 17,31/7

9.200.000 VNĐ 8.000.000 VNĐ 2.760.000 VNĐ Đi: BL 08:55

Về: AK 12:00

8,9,15,23/7 Đi: BL 07:10

Về: AK 12:00

SIN – IND – MAL

Xem chi tiết chương trình: Tại đây

6N 16,21,23/5 9.980.000 VNĐ 8.450.000 VNĐ 3.000.000 VNĐ Đi: VJ 09:00

Về: VJ 13:00

8,11/6 (Full)

18,23,25,30/6

2,9,14,16,21,23,30/7

6,11,21/8

10.600.000 VNĐ 9.000.000 VNĐ 3.180.000 VNĐ Đi: 3K 09:00

Về: AK 12:00

12,26/6 & 24/7 Đi: BL 08:55

Về: AK 12:00

3/7 & 12/8 10.600.000 VNĐ 9.000.000 VNĐ 3.180.000 VNĐ Đi: BL 07:10

Về: AK 12:00

MALAYSIA

(C.TRÌNH MỚI)

Kula Lumpur – Ipoh

3N 17,24/5 5.990.000 VNĐ 5.500.000 VNĐ 1.797.000 VNĐ Đi: VJ 09:30

Về: VJ 13:10

HÀN QUỐC – KS 5 SAO

(Seoul – Nami – Everland)

Xem chi tiết chương trình: Tại đây

5N 18,24,29/05 12.990.000 VNĐ 11.040.000 VNĐ 3.900.000 VNĐ Đi: TW 01:30

Về: TW 20:40

7,14,28/6

5,10,15/7

13.300.000 VNĐ 11.300.000 VNĐ 3.990.000 VNĐ Đi: TW 22:30

Về: TW 20:35

HÀN QUỐC – KS 3 SAO

(Seoul – Nami – Everland)

Xem chi tiết chương trình: Tại đây

4N4D 26/5 12.600.000 VNĐ 10.800.000 VNĐ 3.780.000 VNĐ Đi: VJ 02:30

Về: VJ 11:40

9,16,23/6 12.990.000 VNĐ 11.040.000 VNĐ 3.900.000 VNĐ
ĐÀI LOAN

( Đ.Bắc – C.Hùng – Đ.Trung)

4N4D 19,21,26/5 8.880.000 VNĐ 7.550.000 VNĐ 2.700.000 VNĐ Đi: VJ 01:20

Về: VJ 15:45

28/5 9.800.000 VNĐ 8.330.000 VNĐ 2.940.000 VNĐ
4,11,25/6

02/7

9.800.000 VNĐ 8.330.000 VNĐ 2.940.000 VNĐ Đi: VJ 01:20

Về: VJ 15:45

18/6

9,16,23/7

6,13,20,27/8

10.900.000 VNĐ 9.300.000 VNĐ 3.270.000  VNĐ
CAMBODIA

(SIEM REAP – PHNOM PENH)

Xem chi tiết chương trình: Tại đây

4N Thứ 5 hàng tuần 3.750.000 VNĐ 2.800.000 VNĐ 1.875.000 VNĐ XE
Thứ 7 hàng tuần

(2,9,16,23,30/6)

3.850.000 VNĐ 2.888.000 VNĐ 1.925.000 VNĐ
CAMBODIA

01 ĐÊM KHÁCH SẠN 5 SAO BOKOR

(SIHANOUK – BOKOR – KOHRONG)

Xem chi tiết chương trình: Tại đây

4N Thứ 5 hàng tuần 4.150.000 VNĐ 3.112.000 VNĐ 2.075.000 VNĐ XE