TOUR TUYẾN

TG

KHỞI HÀNH

NGƯỜI LỚN

(TRÊN 11T)

TRẺ EM

(2T => Dưới 11T)

INF

(Dưới 2T)

AIR
Du Lịch Châu Âu

PHÁP – LUXEMBOURN

ĐỨC- BỈ – HÀ LAN

Xem chi tiết chương trình: Tại đây

9N 8,22/1

6,24/12

35.900.000 VNĐ 32.315.000 VNĐ 12.800.000 VNĐ Đi: CA 05:40

CA13:55

Về: CA 19:30

CA 20:20

THÁI LAN

BBQ Hải sản – Lẩu Suki Soup

Buffet Nhà Hàng Xoay 86 Tầng

Dạo Thuyền Sông Chaophraya

Trại Hổ Tiger Zoo

Massage Cổ Truyền

Tòa Nhà Tỷ Phú

Xem chi tiết chương trình: Tại đây

5N 15,17,19,20,21/10 5.500.000 VNĐ 5.000.000 VNĐ 1.650.000 VNĐ Đi: BL 13:05

12:05

Về: BL

14:25

15:25

 

14/10 5.700.000 VNĐ 5.200.000 VNĐ 1.710.000 VNĐ
1,2,3,4,5,6/11

7,8,9,10,11,12/11

13,14,15,16/11

17,18,19,20/11

21,22,23,24/11

25,26,27,28,29,30/11

5.550.000 VNĐ 5.100.000 VNĐ 1.670.000 VNĐ
1,2,4,5,6,7,8/12

9,10,11,13,14/12

15,16,17,18/12

5.600.000 VNĐ 5.100.000 VNĐ 1.680.000 VNĐ
20/12 5.990.000 VNĐ 5.500.000 VNĐ 1.800.000 VNĐ
21,22,23/11

(Noel)

6.300.000 VNĐ 5.900.000 VNĐ 1.900.000 VNĐ
25,26/12

(Noel)

6.100.000 VNĐ 5.700.000 VNĐ 1.830.000 VNĐ
 

28/12

(Tết Tây)

8.880.000 VNĐ 8.500.000 VNĐ  2.670.000 VNĐ Đi: BL 13:05

12:05

Về: BL

14:25

15:25

PHUKET

Tặng Đảo Phi Phi

Xem chi tiết chương trình: Tại đây

4N 2,9,16,23,30/10 7.990.000 VNĐ 7.300.000 VNĐ 2.400.000 VNĐ Đi: VJ 08:35

Về: VJ 12:00

6,13,20,27/11 7.990.000 VNĐ 7.300.000 VNĐ 2.400.000 VNĐ
ĐÀI LOAN

( Đ.Bắc – C.Hùng – Đ.Trung)

Xem chi tiết chương trình: Tại đây

4N4D 29/10 8.900.000 VNĐ 7.565.000 VNĐ 2.670.000 VNĐ Đi: VJ 01:20

Về: VJ 15:45

4/11 10.300.000 VNĐ 8.760.000 VNĐ 3.090.000 VNĐ
11,17/11 9.300.000 VNĐ 7.900.000 VNĐ 2.790.000 VNĐ
SINGAPORE

(ĐẢO SENTOSA – SEA AQUARIUM)

Xem chi tiết chương trình: Tại đây

3N 6,14,21/10 6.880.000 VNĐ 6.200.000 VNĐ 2.070.000 VNĐ Đi: VJ 09:00

Về: VJ 17:55

4,11,18,24/10 7.660.000 VNĐ 7.000.000 VNĐ 2.100.000 VNĐ
8/12 7.400.000 VNĐ 6.900.000 VNĐ 2.220.000 VNĐ
HÀN QUỐC

KS 5 SAO

( Seoul – Nami – Everland)

Tắm Sauna + Du thuyền Sông Hàn

Xem Pang Show

Xem chi tiết chương trình: Tại đây

5N4Đ 9,21/10 13.500.000 VNĐ 11.500.000 VNĐ 4.020.000 VNĐ Đi: TW 22:30

Về: TW 18:00

HÀN QUỐC

KS 5 SAO

(Seoul – Nami – Everland)

Tăm Sauna

Xem chi tiết chương trình: Tại đây

4N4D 6,20,27/10 & 3,10/11
(Mùa Lá Vàng – Lá Đỏ)
12.990.000 VNĐ 11.050.000 VNĐ 3.900.000 VNĐ Đi: VJ 22:30

Về: VJ 11:40

17/11 12.200.000 VNĐ 10.370.000 VNĐ 3.660.000 VNĐ
 24/11 & 1,8,15/12  12.990.000 VNĐ 11.050.000 VNĐ  3.900.000 VNĐ
SIN – IND – MAL

Xem chi tiết chương trình: Tại đây

 6N 8/10 9.980.000 VNĐ 8.700.000 VNĐ 3.000.000 VNĐ Đi: 3K 09:00

Về: AK 12:00

15,22,24,29/10

5,8,12,16,18/11

9.980.000 VNĐ 8.700.000 VNĐ 3.000.000 VNĐ Đi: BL 07:00

Về: AK 19:50

 

 

4,8,11/10 10.380.000 VNĐ 9.100.000 VNĐ 3.120.000 VNĐ
26/11 10.300.000 VNĐ 9.100.000 VNĐ 3.120.000 VNĐ
1,3,7,11/12 10.200.000 VNĐ 9.000.000 VNĐ 3.060.000 VNĐ Đi: 3K 09:00

Về: AK 12:00

10/12 10.200.000 VNĐ 9.000.000 VNĐ 3.060.000 VNĐ Đi: BL 07:00

Về: AK 11:55

SIN – MAL

Xem chi tiết chương trình: Tại đây

 

5N 12/10 9.200.000 VNĐ 8.000.000 VNĐ 2.760.000 VNĐ Đi: BL 07:10

Về: AK 12:00

 

23/11  9.200.000 VNĐ 8.000.000 VNĐ 2.760.000 VNĐ
5,20/10  8.990.000 VNĐ  7.950.000 VNĐ  2.700.000 VNĐ
26/10

2,9,16/11

 8.800.000 VNĐ  7.950.000 VNĐ 2.700.000 VNĐ
2,5,9/12 8.880.000 VNĐ  8.000.000 VNĐ 2.670.000 VNĐ Đi: BL 08:55

Về: AK 12:00

HONG KONG

Đại Nhĩ Sơn – Bảo Tàng Sáp
Công Viên Disneyland

Xem chi tiết chương trình: Tại đây

5N 13/10 22.600.000 VNĐ 17.500.000 VNĐ 8.300.000 VNĐ Đi: CX 06:20

Về: CX 22:20

HONG KONG

Đại Nhĩ Sơn – Bảo Tàng Sáp
CV Disneyland – Thiền Viện Chí Liên

5N  3/11 22.700.000 VNĐ 17.600.000 VNĐ 8.350.000 VNĐ Đi: CX 06:20

Về: CX 16:20

 HONG KONGĐại Nhĩ Sơn – Huỳnh Đại Tiên
Miếu Văn Võ – Kết Hợp Shopping
Xem chi tiết chương trình: Tại đây
4N 10,17,24/11

(Khuyến Mãi)

17.800.000 VNĐ 13.900.000 VNĐ 6.700.000 VNĐ  Đi: CX 06:20Về: CX 22:20
CAMBODIA

(SIEM REAP – PHNOM PENH)

Xem chi tiết chương trình:  Tại đây

4N Thứ 5 hàng tuần 3.900.000 VNĐ 2.925.000 VNĐ 1.950.000 VNĐ XE
CAMBODIA

(SIHANOUK – BOKOR – KOHRONG)

Xem chi tiết chương trình: Tại đây

4N Thứ 5 hàng tuần

(Tháng 10,11,12)

4.500.000 VNĐ 3.375.000 VNĐ 2.250.000 VNĐ XE