TOUR TUYẾN

TG KHỞI HÀNH NGƯỜI LỚN

(TRÊN 11T)

TRẺ EM

(2T => Dưới 11T)

INF

(Dưới 2T)

AIR
THÁI LAN

BBQ Hải sản – Lẩu Suki Soup

Buffet Nhà Hàng Xoay 86 Tầng

Dạo Thuyền Sông Chaophraya

Trại Hổ Tiger Zoo

Massage Cổ Truyền

Tòa Nhà Tỷ Phú

Xem chi tiết chương trình: Tại đây

5N 15/7 6.400.000 VNĐ 5.900.000 VNĐ 1.920.000 VNĐ Đi: BL 13:05

Về: BL 15:25

14,17,19,30/7 6.600.000 VNĐ 6.100.000 VNĐ 1.980.000 VNĐ Đi: BL 12:00

Về: BL 14:30

17,22/7 6.880.000 VNĐ 6.300.000 VNĐ 2.100.000 VNĐ Đi: BL 13:05

Về: BL 15:25

12,13,14,15/7

16,17,18,19/7

20,21,22/7

23,24,25,26/7

27,28,29,30,31/7

6.300.000 VNĐ 5.900.000 VNĐ 1.890.000 VNĐ
14,21,28/7

4,11,18,25/8

6.700.000 VNĐ 6.200.000 VNĐ 2.010.000 VNĐ Đi: VJ 08:35

Về: VJ 15:30

1,2,3,4/8

5,7,8,9/8

10,11,12,13/8

14,15,16/8

17,18,19,20/8

21,22,23,24/8

25,26,27,28/8

6.300.000 VNĐ 5.900.000 VNĐ 1.860.000 VNĐ Đi: BL 13:05

Về: BL 15:25

12/8 6.400.000 VNĐ 5.900.000 VNĐ 1.920.000 VNĐ Đi: BL 12:00

Về: BL 14:30

4,11,18,25/8 6.700.000 VNĐ 6.200.000 VNĐ 2.010.000 VNĐ Đi: VJ 08:35

Về: VJ 15:30

8,15,22/9 5.500.000 VNĐ 5.000.000 VNĐ 1.650.000 VNĐ
5,7,8,10,12/9

14,15,17,19/9

21,22,23,25/9

26,28,29,30/9

3,5,6,8/10

9,10,12,15/10

17,19,20/10

21,22,23/10

5.500.000 VNĐ 5.000.000 VNĐ 1.650.000 VNĐ Đi: BL 13:05

Về: BL 15:25

9,11,16/9

18,24/9

1,2,7/10

14,16/10

5.700.000 VNĐ 5.200.000 VNĐ 1.710.000 VNĐ Đi: BL 13:05

Về: BL 15:25

PHUKET

Xem chi tiết chương trình: Tại đây

4N 18,25/7 7.880.000 VNĐ 7.200.000 VNĐ 2.400.000 VNĐ Đi: VJ 08:35

Về: VJ 12:00

1,15,29/8 7.880.000 VNĐ 7.200.000 VNĐ 2.400.000 VNĐ
SINGAPORE

(ĐẢO SENTOSA – SEA AQUARIUM)

Xem chi tiết chương trình: Tại đây

3N 14,21,28/7 8.300.000 VNĐ 7.500.000 VNĐ 2.490.000 VNĐ Đi: VJ 12:50

Về: VJ 16:55

11,18/8 8.300.000 VNĐ 7.500.000 VNĐ 2.490.000 VNĐ
25/8 7.300.000 VNĐ 6.500.000 VNĐ 2.190.000 VNĐ
15,29/9 6.880.000 VNĐ 6.200.000 VNĐ 2.070.000 VNĐ
8,22/9 6.990.000 VNĐ 6.300.000 VNĐ 2.100.000 VNĐ
N.NINH – P.HOÀNG

TRƯƠNG GIA GIỚI

Toàn Chặng Bay

8N 8,22/8 16.600.000 VNĐ 14.110.000 VNĐ 4.980.000 VNĐ Đi: 3U 13:55

Về: 3U 11:45

HÀN QUỐC

KHÁCH SẠN 5 SAO

Du Thuyền Sông Hàn – Cao Cấp

( Seoul – Nami – Everland )

Xem chi tiết chương trình: Tại đây

5N4Đ 13,15,16/7 13.400.000 VNĐ 11.390.000 VNĐ 4.020.000 VNĐ Đi: TW 22:30

Về: TW 20:35

HÀN QUỐC

KS 5 SAO

( Seoul – Nami – Everland )

Tắm Sauna + Du thuyền Sông Hàn

Xem chi tiết chương trình: Tại đây

21,28/8 13.400.000 VNĐ 11.390.000 VNĐ 4.020.000 VNĐ Đi: TW 22:30

Về: TW 18:00

HÀN QUỐC

KS 5 SAO

(Seoul – Nami – Everland)

Tắm Sauna Cổ Truyền

Xem chi tiết chương trình: Tại đây

4N4D 21/7 13.400.000 VNĐ 11.390.000 VNĐ 4.020.000 VNĐ Đi: VJ 22:30

Về: VJ 11:40

18,25/8 12.600.000 VNĐ 10.800.000 VNĐ 3.780.000 VNĐ
8,15,22/9 11.990.000 VNĐ 10.200.000 VNĐ 3.597.000 VNĐ
Mua 02 vé lớn, khuyến mãi vé thứ 03

Giá chỉ 9.980.000 vnd/khách

SIN – IND – MAL

Xem chi tiết chương trình: Tại đây

6N 14,16,21/7

23,29,30/7

10.600.000 VNĐ 9.000.000 VNĐ 3.180.000 VNĐ Đi: 3K 09:00

Về: AK 12:00

13,15,22,24/7 Đi: BL 08:55

Về: AK 12:00

6,11,12,21/8 Đi: 3K 09:00

Về: AK 12:00

14,17/8 Đi: BL 07:00

Về: AK 12:00

SIN – MAL

Sentosa – Gardens By The Bay

Thành Phố Mới Putrajaya – Thủ Đô Kuala Lumpur

Cao Nguyên Genting – Động Batu – Chùa Bà Thiên Hậu – Tháp Đôi Twin Tower

Xem chi tiết chương trình: Tại đây

5N 7,16,20,27/8 9.200.000 VNĐ 8.000.000 VNĐ 2.760.000 VNĐ Vietjet

Jet Star

ĐÀI LOAN

( Đ.Bắc – C.Hùng – Đ.Trung)

Xem chi tiết chương trình: Tại đây

4N4D 23/7 10.900.000 VNĐ 9.300.000 VNĐ 3.270.000 VNĐ Đi: VJ 01:20

Về: VJ 15:45

6,13,20,27/8
3,10,17/9 8.900.000 VNĐ 7.565.000 VNĐ 2.670.000 VNĐ
24/9 10.800.000 VNĐ 9.180.000 VNĐ 3.240.000 VNĐ
CAMBODIA

(SIEM REAP – PHNOM PENH)

Xem chi tiết chương trình: Tại đây

4N Thứ 5 hàng tuần 3.750.000 VNĐ 2.800.000 VNĐ 1.875.000 VNĐ XE
CAMBODIA

01 ĐÊM KHÁCH SẠN 5 SAO BOKOR

(SIHANOUK – BOKOR – KOHRONG)

Xem chi tiết chương trình: Tại đây

4N

Thứ 5 hàng tuần

3.990.000 VNĐ 2.993.000 VNĐ 1.995.000 VNĐ

XE