Mã Tour Tour Thời Gian Khởi Hành Phương Tiện Giá
SB2CAM5N4D Cambodia Sài Gòn Bokor Kokrong Phnompenh 5N4Đ Thứ 5 hàng tuần Xe Liên hệ
SBCam4N3D Cambodia

Siem Raep – PhnomPenh

4N Thứ 5 hàng tuần Xe 3.750.000 VNĐ
 SBCam4N3D Cambodia

Siem Raep – PhnomPenh

 4N 28/12 (Tết Tây) Xe  3.950.000 VNĐ
SBCamDao4N3D Cambodia – Biển Đảo

(Siha – Bokor – Kohrong)

4N 7,14,21/12 Xe 3.850.000 VNĐ
 SBCamDao4N3D Cambodia – Biển Đảo

(Siha – Bokor – Kohrong)

4N 28/12 (Tết Tây)  Xe  3.980.000 VNĐ
 SBCam4N3D Cambodia

Siem Raep – PhnomPenh

4N Mùng 2,3,4

(17,18,19/2)

 Xe 4.950.000 VNĐ
Cambodia

Bokor – Sihanouk

 4N Mùng 2,3,4

(17,18,19/2)

 Xe 5.250.000 VNĐ
SB5TL5N4D Thái Lan

Bangkok Pattaya

5N4Đ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11/12

14,15,16,17,18,19,20/12

Máy bay 5.400.000 VNĐ
SB5TL5N4D Thái Lan

Bangkok Pattaya

5N4Đ 26/12 Máy bay 5.600.000VNĐ 
SB5TL5N4D Thái Lan

Bangkok Pattaya

5N4Đ  14,19/11 & 12,18/12  Máy bay 5.700.000 VNĐ 
SB5TL5N4D Thái Lan

Bangkok Pattaya

 5N4Đ  22,25/12 (Noel)  Máy bay 5.900.00 VNĐ 
SB5TL5N4D Thái Lan

Bangkok Pattaya

 5N4Đ  29,30/12 (Tết tây)  Máy bay  7.800.000 VNĐ
SB5TL5N4D Thái Lan

Bangkok Pattaya

5N  12/2 ( 27 Âm Lịch) Máy bay 5.900.000 VNĐ
SB5TL5N4D  Thái LanBangkok Pattaya 5N 13/2 ( 28 Âm Lịch) Máy bay 6.500.000 VNĐ
SB5TL5N4D  Thái LanBangkok Pattaya 5N 14/2 ( 29 Âm Lịch)  Máy bay 7.000.000 VNĐ
SB5TL5N4D  Thái LanBangkok Pattaya 5N  15/2 ( 30 Âm Lịch)  Máy bay 7.500.000 VNĐ
SB5TL5N4D  Thái LanBangkok Pattaya 5N  Mùng 1 (16/2)  Máy bay 9.700.000 VNĐ
SB5TL5N4D Thái LanBangkok Pattaya 5N Mùng 2 (17/2)

Mùng 3 (18/2)

Máy bay 10.400.000 VNĐ
SB5TL5N4D Thái LanBangkok Pattaya 5N Mùng 4 (19/2) Máy bay 9.500.000 VNĐ
SB5TL5N4D Thái LanBangkok Pattaya 5N Mùng 5 (20/2) Máy bay 8.500.000 VNĐ
SB5TL5N4D Thái LanBangkok Pattaya 5N Mùng 6 (21/2) Máy bay 6.990.000 VNĐ
SB5TL5N4D Thái LanBangkok Pattaya 5N Mùng 7 (22/2) Máy bay 6.500.000 VNĐ
SB5TL5N4D Thái LanBangkok Pattaya 5N Mùng 8 (23/2)

Mùng 9 (24/2)

Máy bay 5.880.000 VNĐ
SB5TL5N4D Thái LanBangkok Pattaya 5N Mùng 10 (25/2) Máy bay 5.600.000 VNĐ
SB7SIN3N2D Singapore Mono
Đảo Sentose – BBQ
3N 2,9,16/12 Máy bay 6.880.000 VNĐ
SB7SIN3N2D Singapore – Malaysia 5N 3,10,17/12 Máy bay 8.880.000 VNĐ
SBHongKong3N2D Hongkong 3N2Đ  Liên hệ Máy bay 9.400.000 VNĐ
SBDaiLoan4N4D Đài Loan
Đ.BẮC – C.HÙNG – Đ. TRUNG
4N4Đ 3,10,17/12 Máy bay 9.980.000 VNĐ
SBDaiLoan4N4D Đài Loan
Đ.BẮC – C.HÙNG – Đ. TRUNG
4N4Đ 23/12 (Noel) Máy Bay 8.900.000 VNĐ
SB6SININDOMALAY6N5D Singapore Indonesia Malaysia 6N 4,8,11,18/12 Máy bay 9.980.000 VNĐ
 SB6SININDOMALAY6N5D Singapore Indonesia Malaysia 6N 1,15/12 Máy bay 9.700.000 VNĐ
 SB6SININDOMALAY6N5D Singapore Indonesia Malaysia 6N 22/12 (Noel) Máy bay 10.500.000 VNĐ
 SB6SININDOMALAY6N5D Singapore Indonesia Malaysia 6N 25/12 (Tết Tây) Máy bay 10.200.000 VNĐ
 SB6SININDOMALAY6N5D Singapore Indonesia Malaysia 6N 29/12 (Tết Tây) Máy bay 10.800.000 VNĐ
SB6SININDOMALAY6N5D Singapore Indonesia Malaysia 6N Mùng 2 (17/2) Máy bay 14.900.000 VNĐ
SB6SININDOMALAY6N5D Singapore Indonesia Malaysia 6N 14/2 (29 Tết) Máy bay 14.490.000 VNĐ
SBHongKong4N3D HongKong 3N Liên hệ  Máy bay 10.900.000 VNĐ
SBHQ4N4D  Hàn Quốc

Seoul – Nami – Everland

4N4Đ 1,8,15/12
(KS 5* – Tắm Sauna)
Máy bay 12.990.000 VNĐ
SBHQ4N4D Hàn Quốc

Seoul – Nami -Everland

4N4Đ 1,8,15/12
(KS 5* – Tắm Sauna)
 Máy Bay  12.990.000 VNĐ
SBHQ4N4D Hàn Quốc

Seoul – Nami -Everland

4N4Đ Mùng 2 (17/2) Máy Bay 16.990.000 VNĐ
SBHQ4N4D Hàn Quốc

Seoul – Nami -Everland

4N4Đ Mùng 3 (18/2)  Máy Bay 18.900.000 VNĐ
SB3HQ5N4D Hàn Quốc

Xứ Sở Kim Chi

5N4Đ Liên hệ Máy bay 12.600.000 VNĐ