Mã tour Tour Thời gian Khởi hành Phương tiện Ghi chú Giá
TGBT1N Tiền Giang – Bến Tre 1 ngày 4,11,18,25/8/2017
2,9,16,23,30/9/2017
Xe 495.000VNĐ
VT1N Vũng Tàu 1 ngày
4,11,18,25/8/2017
2,9,16,23,30/9/2017
Xe 495.000VNĐ
DT1N Đồng Tháp 1 ngày
4,11,18,25/8/2017
2,9,16,23,30/9/2017
Xe 595.000VNĐ
BC1N Bình Châu 1 ngày
4,11,18,25/8/2017
2,9,16,23,30/9/2017
Xe 650.000VNĐ
CGDH1N Cần Giờ – Duyên Hải 1 ngày
4,11,18,25/8/2017
2,9,16,23,30/9/2017
Xe 722.000VNĐ
TGCT2N1D Tiền Giang – Cần Thơ 2 ngày 1 đêm
3,10,17,24/8/2017
1,8,15,22,29/9/2017
Xe 1.295.000VNĐ
SBDL3N3D Đà Lạt 3 ngày 3 đêm  Liên hệ Xe 1.390.000VNĐ
PTTC2N1D Phan Thiết – Tà Cú 2 ngày 1 đêm
3,10,17,24/8/2017
1,8,15,22,29/9/2017
Xe 1.398.000VNĐ
PTHDKGLDV2N1D Phan Thiết – Kê Gà 2 ngày 1 đêm Liên hệ Xe 1.398.000VNĐ
SBBB2N2D Bình Ba 2 ngày 2 đêm  Liên hệ Xe 1.490.000VNĐ
VTLH2N1D Vũng Tàu – Long Hải 2 ngày 1 đêm
3,10,17,24/8/2017
1,8,15,22,29/9/2017
Xe 1.544.000VNĐ
TCGG2N1D Tràm Chim – Gáo Giồng  2 ngày 1 đêm
3,10,17,24/8/2017
1,8,15,22,29/9/2017
Xe 1.668.000VNĐ
SBND2N2D Nam Du 2 ngày 2 đêm  Liên hệ Xe 1.690.000VNĐ
DL3N2D Đà Lạt 3 ngày 2 đêm
2,4,7,9,11,14,16,18,…
2,5,7,9,12,14,16,19..
Xe 1.768.000VNĐ
SBNT3N3D Nha Trang 3 ngày 3 đêm Xe 1.890.000VNĐ
NT3N3D Nha Trang 3 ngày 3 đêm
1,3,6,8,10,13,15,17,…
1,4,6,8,11,13,15,18…
16/12/2017
Tàu Chưa bao gồm vé tàu 2.022.000VNĐ
NT3N2D Nha Trang 3 ngày 2 đêm
1,3,6,8,10,13,15,17,…
1,4,6,8,11,13,15,18…
8/9/2017
Máy bay, xe Chưa bao gồm vé máy bay 2.064.000VNĐ
DL4N3D Đà Lạt 4 ngày 3 đêm
1,3,6,8,10,13,15,17,…
1,4,6,8,11,13,15,18..
Máy bay, xe  Chưa bao gồm vé máy bay 2.360.000VNĐ
BMT3N2D BuônMaThuột 3 ngày 2 đêm Xe 2.375.000VNĐ
PQ3N2D Phú Quốc 3 ngày 2 đêm
2,5,7,9,12,14,16,19,…
3,5,7,10,12,14,17,1…
Máy bay, xe  Chưa bao gồm vé máy bay 2.488.000VNĐ
NT4N3D Nha Trang 4 ngày 3 đêm
1,3,6,8,10,13,15,17,…
1,4,6,8,11,13,15,18…
16/12/2017
 Máy bay, xe  Chưa bao gồm vé máy bay 2.562.000VNĐ
PR3N2D Phan Rang 3 ngày 2 đêm
2,9,16,23,30/8/2017
7,14,21,28/9/2017
Xe 2.588.000VNĐ
NT3N3D Nha Trang 3 ngày 2 đêm
1,3,6,8,10,13,15,17,…
1,4,6,8,11,13,15,18…
16/12/2017
Xe 2.598.000VNĐ
NTDL4N3D Nha Trang – Đà Lạt 4 ngày 3 đêm
2,4,7,9,11,14,16,18,…
2,5,7,9,12,14,16,19…
9/9/2017
Xe 2.842.000VNĐ
CDHTCT4N3D Châu Đốc – Hà Tiên – Cần Thơ 4 ngày 3 đêm
3,6,10,17,20,24/8/20…
1,8,15,22,29/9/2017
Xe 2.984.000VNĐ
CD3N2D Côn Đảo 3 ngày 2 đêm  Liên hệ Máy bay, xe  Chưa bao gồm vé máy bay 2.995.000VNĐ
PTDL4N3D Phan Thiết – Đà Lạt 4 ngày 3 đêm 1,8,15,22,29/8/2017 Xe 3.198.000VNĐ
DLNT5N4D Nha Trang – Đà Lạt 5 ngày 4 đêm
1,3,6,8,10,13,15,17,…
1,4,6,8,11,13,15,18…
8/9/2017
Máy bay, xe  Chưa bao gồm vé máy bay 3.230.000VNĐ
NTPYQN5N4D Nha Trang – Phú Yên – Qui Nhơn 5 ngày 4 đêm  Liên hệ Xe 3.868.000VNĐ
SBDNH4N3D Đà Nẵng – Huế  4 ngày 3 đêm  Liên hệ Máy bay  Chưa bao gồm vé máy bay 3.900.000VNĐ
BMTGLKT4N3D Buôn Ma Thuột – Gia Lai – Kon Tum 4 ngày 3 đêm  Liên hệ Máy bay  Chưa bao gồm vé máy bay 4.115.000VNĐ
SNDNHHADPN5N4D Đà Nẵng –  Huế – Hội An – Động Phong Nha 5 ngày 4 đêm  Liên hệ Máy bay  Chưa bao gồm vé máy bay 4.200.000VNĐ
BMTPKKT5N4D Buôn Ma Thuột – Pleiku – Kon Tum 5 ngày 4 đêm  v Xe 4.760.000VNĐ
DNHAHDTD5N4D Đà Nẵng – Hội An – Huế – Động Thiên Đường 5 ngày 4 đêm
1,3,8,10,15,17,22,24…
1,13,15/9/2017
Máy bay  Chưa bao gồm vé máy bay 5.078.000VNĐ
DNHAH4N3D Đà Nẵng – Hội An – Huế 4 ngày 3 đêm  Liên hệ Máy bay  Chưa bao gồm vé máy bay 5.178.000VNĐ
CDHTPQ5N4D Châu Đốc Hà Tiên Phú Quốc  5 ngày 4 đêm
3,6,10,17,20,24/6/20…
1,8,15,22,29/7/2017
Máy bay  Chưa bao gồm vé máy bay 5.935.000VNĐ
PQHTCT5N4D Phú Quốc – Hà Tiên – Cần Thơ 5 ngày 4 đêm
2,5,9,16,19,23,30/8/…
7,14,21,28/9/2017
Máy bay, xe  Chưa bao gồm vé máy bay 5.935.000VNĐ
CDHTCTPQ6N5D Châu Đốc – Cần Thơ – Hà Tiên – Phú Quốc 6 ngày 5 đêm
3,6,10,17,20,24/8/20…
1,8,15,22,29/9/2017
Xe, máy bay  Chưa bao gồm vé máy bay 5.982.000VNĐ
PTNTDL6N5D Phan Thiết – Nha Trang – Đà Lạt 6 ngày 5 đêm 6,13,20,27/9/2017 Xe 6.074.000VNĐ
HTDDNHA5N4D Huế – Thiên Đường – Đà Nẵng – Hội An 5 ngày 4 đêm  Liên hệ Máy bay  Chưa bao gồm vé máy bay 6.078.000VNĐ
CDHTPQCT6N5D Châu Đốc – Hà Tiên – Phú Quốc – Cần Thơ 6 ngày 5 đêm
3,6,10,17,24/8/2017
1,8,15,22,29/9/2017
Máy bay, xe  Chưa bao gồm vé máy bay 7.450.000VNĐ