STT Tên Tour Ngày khởi hành Hạng vé Giá vé Phụ thu
Giá tour Phương tiện Phòng đơn Ngoại quốc
01 Đà Lạt Festival Hoa 2017
(4Ngày – 3Đêm) Đi: Xe, về: Xe
21,23,26/12/2017 KS 2 sao 3.218.000 Đã bao gồm 690.000 0
KS 3* loại 2 3.648.000 1.350.000
02 Nha Trang – Đà Lạt Festival Hoa 2017
(5Ngày – 4Đêm) Đi: Xe, về: Xe
21,23/12/2017 KS 2 sao 3.998.000 Đã bao gồm 900.000 0
KS 3* loại 2 4.590.000 1.770.000
03 Đà Lạt Tết Dương Lịch 29_12
(4Ngày – 3Đêm) Đi: Xe, về: Xe
29/12/2017 KS 2 sao 3.218.000 Đã bao gồm 690.000 0
KS 3* loại 2 3.648.000 1.350.000
04 Đà Lạt Tết Dương Lịch 30_12
(3Ngày – 2Đêm) Đi: Xe, về: Xe
30/12/2017 KS 2 sao 2.510.000 Đã bao gồm 400.000 0
KS 3* loại 2 2.744.000 805.000
05 Nha Trang Tết Dương Lịch 29_12
(4Ngày – 3Đêm) Đi: Xe, về: Xe
29/12/2017 KS 3* loại 2 3.792.000 Đã bao gồm 1.500.000 0
KS 3* loại 1 4.192.000 1.950.000
06 Nha Trang Tết Dương Lịch 30_12
(3Ngày – 2Đêm) Đi: Xe, về: Xe
30/12/2017 KS 3* loại 2 3.137.000 Đã bao gồm 1.000.000 0
KS 3* loại 1 3.404.000 1.300.000
07 Nha Trang – Đà Lạt Tết Dương Lịch 2018
(5Ngày – 4Đêm) Đi: Xe, về: Xe
28,30/12/2017 KS 2 sao 3.998.000 Đã bao gồm 900.000 0
KS 3* loại 2 4.590.000 1.770.000
08 Phan Thiết Tết Dương Lịch 2018
(2Ngày – 1Đêm) Đi: Xe, về: Xe
30,31/12/2017 KS 3 sao 1.648.000 Đã bao gồm 550.000 0
09 Cần Thơ – Tết 2018
(2Ngày – 1Đêm) Đi: Xe, về: Xe
17,18,19,20,21/2/2018 KS 3 sao 2.158.000 Đã bao gồm 250.000 0
10 Tràm Chim – Tết 2018 ( Tặng Balo + Coupon Taxi 100.000vnđ)
(2Ngày – 1Đêm) Đi: Xe, về: Xe
17,18,19,20,21/2/2018 KS 2 sao 2.268.000 Đã bao gồm 250.000 0
11 Sóc Trăng – Trà Vinh – Tết 2018 ( Tặng Balo + Coupon Taxi 100.000vnđ)
(2Ngày – 1Đêm) Đi: Xe, về: Xe
17,18,19,20,21/2/2018 KS 2 sao 2.138.000 Đã bao gồm 0 0
12A Làng Nổi Tân Lập – Miếu Bà Chùa Xứ – Tết 2018
(2Ngày – 1Đêm) Đi: Xe, về: Xe
17,18,19,20,21/2/2018 KS 2 sao 2.278.000 Đã bao gồm 250.000 0
12B Gáo Giồng – Châu Đốc – Mùa Xuân – Cần Thơ – Tết 2018
(3Ngày – 2Đêm) Đi: Xe, về: Xe
17,19,20,21/2/2018 KS 2 + 3 sao 2.998.000 Đã bao gồm 500.000 0
14 Châu Đốc – Hà Tiên – Cần Thơ – Tết 2018 (tặng Balo – Coupon Taxi 100.000vnđ)
(4Ngày – 3Đêm) Đi: Xe, về: Xe
17,19,21/2/2018 KS 2 + 3 sao 3.588.000 Đã bao gồm 750.000 0
15 Tiền Giang – Rạch Giá – Cà Mau – Cần Thơ – Tết 2018
(4Ngày – 3Đêm) Đi: Xe, về: Xe
17,19,21/2/2018 KS 4*+ 3* 3.888.000 Đã bao gồm 950.000 0
16 Châu Đốc – Hà Tiên – Cà Mau – Bạc Liêu – Cần Thơ – Tết 2018
(6Ngày – 5Đêm) Đi: Xe, về: Xe
17,19,21/2/2018 KS 2 + 3 sao 5.238.000 Đã bao gồm 1.350.000 0
17 Tiền Giang – Rạch Giá – Phú Quốc – Tết 2018
(4Ngày – 3Đêm) Đi: Xe, về: Xe
17,19/2/2018 4 sao + 2 sao 4.668.000 Đã bao gồm 900.000 0
KS 4*+ 3* 5.018.000 1.250.000
20 Vũng Tàu – Long Hải Tết 2018
(2Ngày – 1Đêm) Đi: Xe, về: Xe
17,18,19/2/2018 KS 3 sao 2.618.000 Đã bao gồm 600.000 0
30 Nha Trang 1 – Mùng 2,5 – Ks 3*( Hải Âu)
(4Ngày – 3Đêm) Đi: Xe, về: Xe
17,20/2/2018 3* (HẢI ÂU) 3.558.000 Đã bao gồm 1.200.000 0
31 Nha Trang 1 – Mùng 2,5 – Ks 2* ( Camellia 2), 3*( Nhị Phi)
(4Ngày – 3Đêm) Đi: Xe, về: Xe
17,20/2/2018 2* (CAMELLIA 2) 3.468.000 Đã bao gồm 1.000.000 0
3* (NHỊ PHI) 4.348.000 1.900.000
32 Nha Trang 1 – Mùng 2 Ks 4* Yasaka
(4Ngày – 3Đêm) Đi: Xe, về: Xe
17/2/2018 KS 4 sao 4.448.000 Đã bao gồm 1.800.000 0
33 Nha Trang 1 – Mùng 5 Ks 4* Yasaka
(4Ngày – 3Đêm) Đi: Xe, về: Xe
20/2/2018 KS 4 sao 4.148.000 Đã bao gồm 1.800.000 0
35 Nha Trang – Đà Lạt Tết 2018
(5Ngày – 4Đêm) Đi: Xe, về: Xe
17,19/2/2018 3* (Châu Loan NT + Cẩm Đô) 5.588.000 Đã bao gồm 2.500.000 0
3* (Fairy Bay NT + Cẩm Đô) 5.838.000 2.800.000
40 Đà Lạt 1 – Mùng 2 – Ks4* ( Vietsovpetro)
(4Ngày – 3Đêm) Đi: Xe, về: Xe
17/2/2018 4* (VIETSOVPETRO) 5.028.000 Đã bao gồm 2.200.000 0
41 Đà Lạt 1 – Mùng 2 – Resort 4* ( Wiss – Bell)
(4Ngày – 3Đêm) Đi: Xe, về: Xe
17/2/2018 4* (RESORT WISS – BELL) 5.328.000 Đã bao gồm 2.300.000 0
42 Đà Lạt 1 – Mùng 2,5 – K2* ( Trung Nhân – Tầm Xuân)
(4Ngày – 3Đêm) Đi: Xe, về: Xe
17,20/2/2018 2* (TRUNG NHÂN – TẦM XUÂN) 3.878.000 Đã bao gồm 1.300.000 0
43 Đà Lạt 1 – Mùng 2,5 – Ks 2*( Redsun), 3*( Mai Vàng)
(4Ngày – 3Đêm) Đi: Xe, về: Xe
17,20/2/2018 2* (REDSUN) 3.758.000 Đã bao gồm 1.000.000 0
3* (MAI VÀNG) 4.478.000 1.800.000
44 Đà Lạt 1 – Mùng 2,5 – Ks 2* ( Redsun)
(4Ngày – 3Đêm) Đi: Xe, về: Xe
17,20/2/2018 2* (REDSUN) 3.758.000 Đã bao gồm 1.000.000 0
50 Đà Lạt 5 – Mùng 2 – Resort 3*( Samcom T.lâm)
(3Ngày – 2Đêm) Đi: Xe, về: Xe
17/2/2018 Resort 3 sao 3.618.000 Đã bao gồm 1.400.000 0
51 Đà Lạt 5 – Mùng 5 – Resort 3*( Samcom T.lâm)
(3Ngày – 2Đêm) Đi: Xe, về: Xe
20/2/2018 Resort 3 sao 3.388.000 Đã bao gồm 1.100.000 0
52 Đà Lạt 5 – Mùng 2,6 – Ks 2*( Lê Na)
(3Ngày – 2Đêm) Đi: Xe, về: Xe
17,21/2/2018 2* (LÊ NA) 3.068.000 Đã bao gồm 800.000 0
53 Đà Lạt 5 – Mùng 2 – Ks 2* ( Lê Na), 3*( Cẩm Đô)
(3Ngày – 2Đêm) Đi: Xe, về: Xe
17/2/2018 2* (LÊ NA) 3.068.000 Đã bao gồm 800.000 0
3* (CẨM ĐÔ) 3.548.000 1.400.000
54 Bảo Lộc – Đà Lạt Tết 2018
(4Ngày – 3Đêm) Đi: Xe, về: Xe
19/2/2018 KS 2 sao 3.898.000 Đã bao gồm 1.300.000 0
60 Phan Thiết Tết 2018 – Ks – Resort
(2Ngày – 1Đêm) Đi: Xe, về: Xe
17,19/2/2018 KS 3 sao 2.348.000 Đã bao gồm 500.000 0
Resort 4 sao 2.618.000 800.000
62 Phan Rang Tết 2018
(3Ngày – 2Đêm) Đi: Xe, về: Xe
17,19/2/2018 KS 2 sao 3.418.000 Đã bao gồm 700.000 0
63 Phan Thiết – Đà Lạt Tết 2018
(4Ngày – 3Đêm) Đi: Xe, về: Xe
19/2/2018 KS 3 + 4 sao 4.618.000 Đã bao gồm 2.000.000 0
70 Buôn Mê Thuột Tết 2018
(3Ngày – 2Đêm) Đi: Xe, về: Xe
17,19,21/2/2018 KS 3 sao 3.358.000 Đã bao gồm 600.000 0
71 Buôn Mê Thuột – Pleku Tết 2018
(5Ngày – 4Đêm) Đi: Tuỳ chọn, về: Tuỳ chọn
17,19,21/2/2018 KS 2 + 3 sao 4.888.000   1.200.000 0
80 Đà Nẵng- Hội An – Huế – Động Thiên Đường
(4Ngày – 3Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay
17,19,21/2/2018 KS 3 sao 4.578.000 Máy bay

từ

1.352.000

đến

4.340.000

1.000.000 0
90 Mùa Nước Nổi : Tràm Chim Tam Nông – Gáo Giồng
(2Ngày – 1Đêm) Đi: Xe, về: Xe
  KS 2 sao 1.448.000 Đã bao gồm 250.000 0
98 Sóc Trăng – Côn Đảo
(3Ngày – 2Đêm) Đi: Xe, về: Xe
8,15,22/12/2017 KS 1 sao 3.850.000 Đã bao gồm 0 0
99 Sóc Trăng – Trà Vinh
(2Ngày – 1Đêm) Đi: Xe, về: Xe
9,16,23/12/2017 KS 2 sao 999.000 Đã bao gồm 250.000 0
100 Tiền Giang – Bến Tre
(1Ngày – 0Đêm) Đi: Xe, về: Xe
3,10,17,24,30,31/12/2017

1/1/2018

Tiêu chuẩn 495.000 Đã bao gồm 0 50.000
102 Vĩnh Long
(1Ngày – 0Đêm) Đi: Xe, về: Xe
  Tiêu chuẩn 876.000 Đã bao gồm 0 50.000
103 Đồng Tháp – Gáo Giồng
(1Ngày – 0Đêm) Đi: Xe, về: Xe
3,10,17,24,30,31/12/2017

1/1/2018

Tiêu chuẩn 595.000 Đã bao gồm 0 50.000
118 Làng Nổi Tân Lập – Miếu Bà Châu Đốc
(2Ngày – 1Đêm) Đi: Xe, về: Xe
9,16,23,30,31/12/2017 KS 2 sao 1.699.000 Đã bao gồm 250.000 0
119 Gáo Giồng – Mùa Xuân
(3Ngày – 2Đêm) Đi: Xe, về: Xe
8,15,22,29,30/12/2017 KS 2 + 3 sao 2.499.000 Đã bao gồm 500.000 0
120 Tiền Giang – Cần Thơ
(2Ngày – 1Đêm) Đi: Xe, về: Xe
9,16,23,30,31/12/2017

6,13,20,27/1/2018

KS 3 sao 1.295.000 Đã bao gồm 250.000 100.000
KS 4 sao 1.420.000 400.000
121  Châu Đốc – Long Xuyên
(2Ngày – 1Đêm) Đi: Xe, về: Xe
9,16,23,30/12/2017 KS 2 sao 1.725.000 Đã bao gồm 250.000 100.000
122 Tràm Chim – Gáo Giồng
(2Ngày – 1Đêm) Đi: Xe, về: Xe
10,16,23,30,31/12/2017 KS 2 sao 1.668.000 Đã bao gồm 250.000 100.000
130 Làng Nổi Tân Lập
(1Ngày – 0Đêm) Đi: Xe, về: Xe
3,10,17,24,30,31/12/2017

1/1/2018

Tiêu chuẩn 625.000 Đã bao gồm 0 0
140 Phú Quốc
(3Ngày – 2Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay
4,6,8,11,12,13,16,19,27/12/2017 KS 2 sao 1.998.000 Máy bay

từ

1.386.000

đến

3.310.000

600.000 150.000
KS 3 sao 2.498.000 1.000.000
KS 4 sao 3.478.000 1.900.000
141 Châu Đốc – Hà Tiên – Cần Thơ
(4Ngày – 3Đêm) Đi: Xe, về: Xe
5,9,16,23,29,30/12/2017

6,13,20,27/1/2018

KS 2 + 3 sao 2.988.000 Đã bao gồm 700.000 200.000
KS 3 + 4 sao 3.884.000 1.300.000
142 Châu Đốc – Hà Tiên – Phú Quốc
(5Ngày – 4Đêm) Đi: Xe, về: Máy bay
5,9,16,23/12/2017

6,13,20,27/1/2018

KS 2 + 3 sao 5.438.000 Máy bay

từ

693.000

đến

1.655.000

1.500.000 250.000
KS 3 + 4 sao 6.778.000 2.500.000
143 Châu Đốc – Hà Tiên – Phú Quốc – Cần Thơ
(6Ngày – 5Đêm) Đi: Xe, về: Xe
9,16,23/12/2017

6,13,20,27/1/2018

KS 2 + 3 sao 7.450.000 Máy bay

từ

555.000

đến

1.325.000

1.900.000 300.000
KS 3 + 4 sao 9.330.000 3.500.000
144 Phú Quốc – Hà Tiên – Cần Thơ
(5Ngày – 4Đêm) Đi: Máy bay, về: Xe
4,8,15,22/12/2017

5,12,19,26/1/2018

KS 2 + 3 sao 5.935.000 Máy bay

từ

693.000

đến

1.655.000

1.700.000 250.000
KS 4 sao 7.862.000 3.300.000
145 Châu Đốc – Hà Tiên – Cần Thơ – Phú Quốc
(6Ngày – 5Đêm) Đi: Xe, về: Máy bay
9,16,23/12/2017

6,13,20,27/1/2018

KS 2 + 3 sao 5.982.000 Máy bay

từ

1.342.000

đến

2.980.000

1.900.000 0
KS 3 + 4 sao 7.862.000 3.505.000
146 Châu Đốc- Hà Tiên- Cà Mau- Bạc Liêu- Cần Thơ
(6Ngày – 5Đêm) Đi: Xe, về: Xe
9,16,23,30/12/2017

6,13,20,27/1/2018

KS 2 + 3 sao 5.505.000 Đã bao gồm 1.200.000 300.000
4 sao + 2 sao 6.305.000 1.800.000
147 Tiền Giang – Rạch Giá – Cà Mau – Cần Thơ
(4Ngày – 3Đêm) Đi: Xe, về: Xe
9,16,23,29,30/12/2017

6,13,20,27/1/2018

3/2/2018

KS 4*+ 3* 3.280.000 Đã bao gồm 850.000 0
KS 4 sao 4.290.000 1.400.000
148 Rạch Giá – Cà Mau – Cần Thơ – Phú Quốc
(6Ngày – 5Đêm) Đi: Xe, về: Máy bay
9,16,23,30/12/2017

6,13,20,27/1/2018

3/2/2018

KS 3 sao 6.278.000 Máy bay

từ

1.342.000

đến

2.980.000

2.050.000 0
KS 4 sao 8.268.000 3.605.000
149 Châu Đốc- Hà Tiên- Cà Mau- Bạc Liêu- Cần Thơ- Phú Quốc
(8Ngày – 7Đêm) Đi: Xe, về: Máy bay
9,16,23/12/2017

6,13,20,27/1/2018

KS 2 + 3 sao 7.998.000 Máy bay

từ

1.342.000

đến

2.980.000

2.200.000 400.000
KS 3 + 4 sao 9.788.000 3.700.000
180 Cần Giờ – Duyên Hải
(1Ngày – 0Đêm) Đi: Xe, về: Xe
3,10,17,24,30,31/12/2017

1/1/2018

Tiêu chuẩn 722.000 Đã bao gồm 0 50.000
181 Bình Châu
(1Ngày – 0Đêm) Đi: Xe, về: Xe
3,10,17,24,30,31/12/2017

1/1/2018

Tiêu chuẩn 650.000 Đã bao gồm 0 50.000
182 Vũng Tàu
(1Ngày – 0Đêm) Đi: Xe, về: Xe
3,10,17,24,30,31/12/2017

1/1/2018

Tiêu chuẩn 495.000 Đã bao gồm 0 50.000
183 Vũng Tàu – Long Hải
(2Ngày – 1Đêm) Đi: Xe, về: Xe
9,16,23,30,31/12/2017 KS 2 sao 1.544.000 Đã bao gồm 300.000 100.000
KS 3 sao 1.738.000 500.000
185 Côn Đảo
(3Ngày – 2Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay
  KS 3 sao 2.995.000 Máy bay

từ

3.267.000

đến

3.300.000

990.000 150.000
200 Phan Thiết – Tà Cú
(2Ngày – 1Đêm) Đi: Xe, về: Xe
9,16,23/12/2017

6,13,20,27/1/2018

KS 3 sao 1.398.000 Đã bao gồm 300.000 100.000
Resort 3 sao 1.798.000 600.000
Resort 4 sao 2.132.000 850.000
202 Phan Thiết – Hải Đăng Kê Gà – Lâu Đài Vang Rd
(2Ngày – 1Đêm) Đi: Xe, về: Xe
9,16,23/12/2017 KS 3 sao 1.398.000 Đã bao gồm 300.000 100.000
Resort 3 sao 1.798.000 600.000
Resort 4 sao 2.132.000 850.000
204 Phan Rang
(3Ngày – 2Đêm) Đi: Xe, về: Xe
  KS 2 sao 2.588.000 Đã bao gồm 400.000 150.000
KS 3 sao 2.729.000 600.000
KS 4 sao 3.262.000 1.000.000
205 Nha Trang-1: Vinpearl Land – Đảo Khỉ
(4Ngày – 3Đêm) Đi: Xe, về: Xe
5,7,9,12,14,16,19,21,23,26/12/2017

2,4,6,9,11,13,16,18,20,23,25,27,30/1/2018

KS 3* loại 2 2.998.000 Đã bao gồm 900.000 200.000
KS 3* loại 1 3.398.000 1.350.000
KS 4 sao 3.998.000 1.890.000
206 Nha Trang – 2: Vinpearl Land – Đảo Khỉ
(3Ngày – 3Đêm) Đi: Xe, về: Tàu
5,7,9,12,14,16,19,21,23,26,28/12/2017

2,4,6,9,11,13,16,18,20,23,25,27,30/1/2018

KS 3* loại 2 2.578.000 Tàu hỏa

720.000Đã bao gồm

600.000 150.000
KS 3* loại 1 2.828.000 900.000
KS 4 sao 3.278.000 1.260.000
207 NT3Nha Trang -3: Vinpearl Land – Đảo Khỉ
(3Ngày – 3Đêm) Đi: Tàu, về: Tàu
5,7,9,12,14,16,19,21,23,26,28/12/2017

2,4,6,9,11,13,16,18,20,23,25,27,30/1/2018

KS 3* loại 2 1.978.000 Tàu hỏa

1.440.000

300.000 150.000
KS 3* loại 1 2.078.000 450.000
KS 4 sao 2.378.000 630.000
208 NT4Nha Trang – 4 : Vinpearl Land – Đảo Khỉ
(4Ngày – 3Đêm) Đi: Xe, về: Máy bay
5,7,9,12,14,16,19,21,23,26,28/12/2017

2,4,6,9,11,13,16,18,20,23,25,27,30/1/2018

KS 3* loại 2 2.898.000 Máy bay

từ

869.000

đến

1.655.000

900.000 200.000
KS 3* loại 1 3.298.000 1.350.000
KS 4 sao 3.898.000 1.890.000
209 NT5Nha Trang – 5 : Vinpearl Land – Đảo Khỉ
(4Ngày – 3Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay
5,7,9,12,14,16,19,21,23,26,28/12/2017

2,4,6,9,11,13,16,18,20,23,25,27,30/1/2018

KS 3* loại 2 2.748.000 Máy bay

từ

1.738.000

đến

3.310.000

900.000 200.000
KS 3* loại 1 3.148.000 1.350.000
KS 4 sao 3.748.000 1.890.000
210 SG_NT6Nha Trang – 6 ( Khách Tập Trung Tại Ks Nha Trang )
(3Ngày – 2Đêm) Đi: Máy bay, về: Xe
3,6,8,10,13,15,17,20,22,24,27,29/12/2017

3,5,7,10,12,14,17,19,21,24,26,28,31/1/2018

KS 3* loại 2 2.398.000 Máy bay

từ

869.000

đến

1.655.000

600.000 150.000
KS 3* loại 1 2.648.000 900.000
KS 4 sao 3.098.000 1.260.000
211 SG_NT7Nha Trang – 7
(3Ngày – 2Đêm) Đi: Xe, về: Xe
  KS 3* loại 2 2.668.000 Đã bao gồm 600.000 150.000
KS 3* loại 1 2.918.000 900.000
KS 4 sao 3.368.000 1.260.000
KS 5 sao 5.948.000 3.600.000
212 SG_NT8Nha Trang – 8
(3Ngày – 2Đêm) Đi: Xe, về: Máy bay
7,9,12,14,16,19,26/12/2017

2,4,6,9,11,13,16,18,20,25,27,30/1/2018

1,3/2/2018

KS 3* loại 2 2.738.000 Máy bay

từ

869.000

đến

1.655.000

600.000 150.000
KS 3* loại 1 2.968.000 900.000
KS 4 sao 3.418.000 1.260.000
KS 5 sao 5.998.000 3.600.000
220 ÐL1Đà Lạt 1 – Thác Đambri – Đường Hầm Điêu Khắc
(4Ngày – 3Đêm) Đi: Xe, về: Xe
5,7,9,12,14,16,19/12/2017

27,30/1/2018

8/3/2018

KS 2 sao 2.768.000 Đã bao gồm 390.000 200.000
KS 3* loại 2 3.198.000 900.000
KS 3* loại 1 3.628.000 1.170.000
KS 4* loại 2 4.058.000 1.350.000
KS 4* loại 1 4.488.000 1.725.000
221 ÐL2Đà Lạt 2 – Thác Đambri – Đường Hầm Điêu Khắc
(4Ngày – 3Đêm) Đi: Xe, về: Máy bay
5,7,9,12,14,16,19,21,23,26/12/2017

27,30/1/2018

8/3/2018

KS 2 sao 2.668.000 Máy bay

từ

869.000

đến

1.655.000

390.000 200.000
KS 3* loại 2 3.098.000 900.000
KS 3* loại 1 3.528.000 1.170.000
KS 4* loại 2 3.958.000 1.350.000
KS 4* loại 1 4.388.000 1.725.000
222 ÐL3Đà Lạt 3 – Thác Đambri – Đường Hầm Điêu Khắc
(4Ngày – 3Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay
5,7,9,12,14,16,19,21,23,26/12/2017

27,30/1/2018

8/3/2018

KS 2 sao 2.488.000 Máy bay

từ

1.738.000

đến

3.310.000

390.000 200.000
KS 3* loại 2 2.918.000 900.000
KS 3* loại 1 3.348.000 1.170.000
KS 4* loại 2 3.778.000 1.350.000
KS 4* loại 1 4.208.000 1.725.000
223 ÐL4Đà Lạt – 4 (khách Tập Trung Tại Ks Đà Lạt )
(3Ngày – 2Đêm) Đi: Tuỳ chọn, về: Xe
3,6,8,10,13,15,17,20,22/12/2017

28,31/1/2018

9/3/2018

KS 2 sao 1.768.000 Máy bay

từ

869.000

đến

1.655.000

250.000 150.000
KS 3* loại 2 1.994.000 520.000
KS 3* loại 1 2.242.000 780.000
KS 4* loại 2 2.468.000 900.000
KS 4* loại 1 2.794.000 1.150.000
224 ÐL5Đà Lạt – 5
(3Ngày – 2Đêm) Đi: Xe, về: Xe
8,15/12/2017 KS 2 sao 2.068.000 Đã bao gồm 250.000 150.000
KS 3* loại 2 2.294.000 520.000
KS 3* loại 1 2.580.000 780.000
KS 4* loại 2 2.806.000 900.000
KS 4* loại 1 3.132.000 1.150.000
225 ÐL6Đà Lạt – 6 (khách Tập Trung Tại Ks Đà Lạt)
(3Ngày – 2Đêm) Đi: Tuỳ chọn, về: Xe
9,11,14,16,18,21/12/2017

4,6,8,11,13,15,18,20,22,27,29/1/2018

1,3,5/2/2018

KS 2 sao 1.868.000 Máy bay

từ

869.000

đến

1.655.000

250.000 150.000
KS 3* loại 2 2.094.000 520.000
KS 3* loại 1 2.342.000 780.000
KS 4* loại 2 2.568.000 900.000
KS 4* loại 1 2.894.000 1.150.000
226 ÐL7Đà Lạt Tiết Kiệm
(3Ngày – 2Đêm) Đi: Xe, về: Xe
  KS 1 sao 1.190.000 Đã bao gồm 250.000 0
235 NT-ÐL1Nha Trang – Đà Lạt – 1
(5Ngày – 4Đêm) Đi: Xe, về: Xe
5,7,9,12,14,16,19,26/12/2017

2,4,6,9,11,13,16,18,20,23,25,27,30/1/2018

1,3/2/2018

KS 2 sao 3.598.000 Đã bao gồm 500.000 250.000
KS 3* loại 2 4.135.000 1.170.000
KS 3* loại 1 4.645.000 1.650.000
KS 4 sao 5.230.000 2.060.000
236 NT-ÐL2Nha Trang – Đà Lạt – 2
(5Ngày – 4Đêm) Đi: Xe, về: Máy bay
7,9,12,14,16,19,26/12/2017

2,4,6,9,11,13,16,18,20,25,27,30/1/2018

1,3/2/2018

KS 2 sao 3.478.000 Máy bay

từ

869.000

đến

1.655.000

500.000 250.000
KS 3* loại 2 4.015.000 1.170.000
KS 3* loại 1 4.525.000 1.650.000
KS 4 sao 5.110.000 2.060.000
237 NT-ÐL3Nha Trang – Đà Lạt – 3
(5Ngày – 4Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay
7,9,12,14,16,19,26/12/2017

2,4,6,9,11,13,16,18,20,25,27,30/1/2018

1,3/2/2018

KS 2 sao 3.298.000 Máy bay

từ

1.738.000

đến

3.310.000

500.000 250.000
KS 3* loại 2 3.835.000 1.170.000
KS 3* loại 1 4.345.000 1.650.000
KS 4 sao 4.930.000 2.060.000
238 NT-ÐL4Nha Trang – Đà Lạt – 4
(4Ngày – 3Đêm) Đi: Máy bay, về: Xe
8,10,13,15,17,20,27/12/2017

3,5,7,10,12,14,17,19,21,26,28,31/1/2018

2,4/2/2018

KS 2 sao 2.842.000 Máy bay

từ

869.000

đến

1.655.000

375.000 200.000
KS 3* loại 2 3.278.000 900.000
KS 3* loại 1 3.678.000 1.200.000
KS 4 sao 4.077.000 1.890.000
240 SG_PYQNNha Trang – Phú Yên – Quy Nhơn
(5Ngày – 4Đêm) Đi: Xe, về: Xe
20/12/2017 KS 3 sao 3.868.000 Đã bao gồm 980.000 0
KS 4 sao 4.798.000 1.450.000
243 SG_PT-NT-ÐLPhan Thiết – Nha Trang – Đà Lạt
(6Ngày – 5Đêm) Đi: Xe, về: Xe
  KS 3 sao 6.074.000 Đã bao gồm 1.770.000 300.000
KS 4 sao 7.594.000 2.910.000
244 SG_PT-ÐLPhan Thiết – Đà Lạt
(4Ngày – 3Đêm) Đi: Xe, về: Xe
  KS 3 sao 3.198.000 Đã bao gồm 900.000 200.000
KS 4 sao 4.274.000 1.650.000
250 SG_BMT1Buôn Mê Thuột – Pleiku – Kon Tum
(5Ngày – 4Đêm) Đi: Xe, về: Xe
2/1/2018 KS 2 + 3 sao 4.760.000 Đã bao gồm 1.010.000 250.000
252 SG-MTTN_BMT3Buôn Mê Thuột – Gia Lai – Kon Tum – 3
(4Ngày – 3Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay
  Đạt chuẩn 4.115.000 Máy bay

từ

1.660.000

đến

3.300.000

735.000 200.000
255 SG_BMT6Buôn Mê Thuột – 6
(3Ngày – 2Đêm) Đi: Xe, về: Xe
  Đạt chuẩn 2.375.000 Đã bao gồm 475.000 150.000
260 ÐN-H-TÐĐà Nẵng- Hội An – Huế – Động Thiên Đường
(4Ngày – 3Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay
3,7,10,14,17,21,28,31/12/2017

4,7,11,14,18,21,25/1/2018

KS 3 sao 3.698.000 Máy bay

từ

1.352.000

đến

4.340.000

750.000 0
KS 4 sao 4.648.000 1.550.000
262 BN-H-TÐBà Nà – Huế – Động Thiên Đường
(3Ngày – 2Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay
4,8,11,15,18,22,25,29/12/2017 KS 3 sao 2.998.000   500.000 0
KS 4 sao 3.498.000 900.000
265 SG_DN-HA-H-TDĐà Nẵng – Hội An – Huế – Động Thiên Đường
(5Ngày – 4Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay
23/12/2017

11,13,27/1/2018

1/2/2018

KS 3 sao 5.078.000 Máy bay

từ

1.352.000

đến

4.340.000

975.000 0
KS 4 sao 6.078.000 1.875.000
266 SG_DN-HA-HĐà Đẵng – Hội An – Huế
(4Ngày – 3Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay
23/12/2017

11,13,27/1/2018

1/2/2018

KS 3 sao 4.178.000 Máy bay

từ

1.352.000

đến

4.340.000

675.000 0
KS 4 sao 5.178.000 1.375.000
267 SG_H-TD-DN-HA Huế – Thiên Đường – Đà Nẵng – Hội An
(5Ngày – 4Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay
25/12/2017

13,29/1/2018

KS 3 sao 5.078.000 Máy bay

từ

1.352.000

đến

4.340.000

975.000 0
KS 4 sao 6.078.000 1.875.000
268 SG_-H-TD-DN-HA.2Huế – Thiên Đường – Đà Nẵng – Hội An
(4Ngày – 3Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay
25/12/2017

13,29/1/2018

KS 3 sao 4.178.000 Máy bay

từ

1.351.000

đến

4.340.000

675.000 0
KS 4 sao 5.178.000 1.375.000
269 SG_DN-H-TDĐà Nẵng – Huế – Thiên Đường
(4Ngày – 3Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay
24/12/2017

12,28/1/2018

KS 3 sao 4.178.000 Máy bay

từ

1.352.000

đến

4.340.000

675.000 0
KS 4 sao 5.178.000 1.375.000
270 SG_DN-HĐà Nẵng – Huế
(3Ngày – 2Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay
24/12/2017

12,28/1/2018

2/2/2018

KS 3 sao 3.278.000 Máy bay

từ

1.541.000

đến

4.340.000

450.000 0
KS 4 sao 4.278.000 900.000
271 SG_DN_HAĐà Nẵng – Hội An – Bà Nà
(2Ngày – 1Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay
23/12/2017

11,27/1/2018

1/2/2018

KS 3 sao 1.480.000   300.000 0
KS 4 sao 1.680.000 500.000
280 SG_NT-DN-H-TDNha Trang – Đà Nẵng – Huế – Thiên Đường
(7Ngày – 6Đêm) Đi: Xe, về: Máy bay
16/12/2017 KS 3 sao 7.865.000 Máy bay

từ

1.541.000

đến

4.340.000

1.575.000 0
KS 4 sao 9.678.000 3.135.000
281 SG_NT-DN-HA-HNha Trang – Đà Nẵng – Hội An – Huế
(6Ngày – 5Đêm) Đi: Xe, về: Máy bay
16/12/2017 KS 3 sao 6.965.000 Máy bay

từ

1.541.000

đến

4.340.000

1.275.000 0
KS 4 sao 8.778.000 2.635.000
282 SG_NT-DL-DN-H-TDNha Trang – Đà Lạt – Đà Nẵng – Huế – Thiên Đường
(9Ngày – 8Đêm) Đi: Xe, về: Máy bay
19/12/2017

9,23/1/2018

KS 3 sao 9.364.000 Máy bay

từ

1.541.000

đến

4.340.000

2.145.000 0
KS 4 sao 11.458.000 3.935.000
283 SG_NT-DL-DN-HNha Trang – Đà Lạt – Đà Nẵng – Huế
(8Ngày – 7Đêm) Đi: Xe, về: Máy bay
16,19/12/2017

9,23/1/2018

KS 3 sao 8.464.000 Máy bay

từ

1.541.000

đến

4.340.000

1.845.000 0
KS 4 sao 10.558.000 3.435.000
284 SG_DL-DN-H-TDĐà Lạt – Đà Nẵng – Huế – Thiên Đường
(7Ngày – 6Đêm) Đi: Xe, về: Máy bay
8/3/2018 KS 3 sao 7.522.000 Máy bay

từ

1.541.000

đến

4.340.000

1.495.000 0
KS 4 sao 8.879.000 2.775.000
285 SG_DL-DN-HĐà Lạt – Đà Nẵng – Huế
(6Ngày – 5Đêm) Đi: Xe, về: Máy bay
8/3/2018 KS 3 sao 6.622.000 Máy bay

từ

1.541.000

đến

4.340.000

1.195.000 0
KS 4 sao 7.979.000 2.275.000
300 SG_NT-DN-H-TD-HN-SP Nha Trang – Huế – Hà Nội – Sapa
(14Ngày – 13Đêm) Đi: Xe, về: Máy bay
  KS 3 sao 16.364.000 Máy bay

từ

2.772.000

đến

7.297.000

2.525.000 0
KS 4 sao 20.326.000 5.205.000
301 SG_NT-DN-H-TD-HN-HLNha Trang – Huế – Hà Nội
(11Ngày – 10Đêm) Đi: Xe, về: Máy bay
  KS 3 sao 12.664.000 Máy bay

từ

2.772.000

đến

7.297.000

2.225.000 0
KS 4 sao 16.376.000 4.725.000
302 SG_NT-DL-DN-H-TD-HN-SPNha Trang – Đà Lạt – Huế – Hà Nội – Sapa
(16Ngày – 15Đêm) Đi: Xe, về: Máy bay
5/12/2017

9,23/1/2018

KS 3 sao 17.860.000 Máy bay

từ

2.772.000

đến

7.297.000

3.395.000 0
KS 4 sao 22.106.000 6.505.000
303 SG_NT-DL-DN-H-TD-HN-HLNha Trang – Đà Lạt – Huế – Hà Nội
(13Ngày – 12Đêm) Đi: Xe, về: Máy bay
16,19/12/2017

9,23/1/2018

KS 3 sao 14.160.000 Máy bay

từ

2.772.000

đến

7.297.000

3.095.000 0
KS 4 sao 18.156.000 6.005.000
304 SG_DL-DN-H-TD-HN-SPĐà Lạt – Huế – Hà Nội – Sapa
(14Ngày – 13Đêm) Đi: Xe, về: Máy bay
  KS 3 sao 16.020.000 Máy bay

từ

2.772.000

đến

7.297.000

2.445.000 0
KS 4 sao 19.528.000 4.845.000
305 SG_DL-DN-H-HN-HLĐà Lạt – Huế – Hà Nội
(11Ngày – 10Đêm) Đi: Xe, về: Máy bay
  KS 3 sao 12.320.000 Máy bay

từ

2.772.000

đến

7.297.000

2.145.000 0
KS 4 sao 15.578.000 4.365.000
310 SG_DN-H-HN-SPĐà Nẵng – Huế – Hà Nội – Sapa
(12Ngày – 11Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay
23/12/2017

11,27/1/2018

1/2/2018

KS 3 sao 13.726.000 Máy bay

từ

2.600.000

đến

7.297.000

2.225.000 0
KS 4 sao 16.876.000 4.445.000
311 SG_DN-H-HN-HLĐà Nẵng – Huế – Hà Nội
(9Ngày – 8Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay
23/12/2017

11,13,27/1/2018

1/2/2018

KS 3 sao 10.026.000 Máy bay

từ

2.600.000

đến

7.297.000

1.975.000 0
KS 4 sao 12.926.000 3.945.000
350 SG_HN-HL-SP Hà Nội – Ninh Bình – Yên Tử – Hạ Long – Sapa – Fansipan
(7Ngày – 6Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay
5,28/12/2017

1/2/2018

KS 3 sao 7.998.000 Máy bay

từ

2.228.000

đến

5.994.000

1.250.000 0
KS 4 sao 9.648.000 2.570.000
351 SG-MB_HN-SP-HLHà Nội – Sapa – Đỉnh Fansipan – Ninh Bình – Yên Tử – Hạ Long
(6Ngày – 5Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay
31/12/2017

4/2/2018

KS 3 sao 7.798.000 Máy bay

từ

2.288.000

đến

5.994.000

1.250.000 0
KS 4 sao 9.348.000 2.570.000
352 SG_HN-HLHà Nội – Ninh Bình – Hạ Long
(4Ngày – 3Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay
5,28/12/2017

18/1/2018

1,6/2/2018

KS 2 sao 3.998.000 Máy bay

từ

2.228.000

đến

5.994.000

750.000 0
KS 3 sao 4.298.000 950.000
KS 4 sao 5.698.000 2.070.000
353 SG-MB_LC-SPLào Cai – Sapa( Đón Khách Tại Ga )
(4Ngày – 3Đêm) Đi: Tuỳ chọn, về: Tuỳ chọn
  KS 3 sao 3.700.000   250.000 0
KS 4 sao 3.950.000 500.000
355 HNSPHL-XHà Nội – Sapa – Ninh Bình – Hạ Long
(5Ngày – 4Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay
4,7,9,11,14,16,18,21,23,25,28,30/12/2017 KS 3 sao 5.790.000 Máy bay

từ

1.665.000

đến

5.994.000

1.400.000 0
KS 4 sao 6.990.000 2.600.000
356 HNSP-XHà Nội – Sapa
(3Ngày – 2Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay
4,7,9,11,14,16,18,21,23,25,28,30/12/2017 KS 3 sao 2.999.000 Máy bay

từ

1.665.000

đến

5.994.000

675.000 0
KS 4 sao 3.499.000 1.163.000
357 HNHL-XHà Nội – Ninh Bình – Hạ Long
(3Ngày – 2Đêm) Đi: Xe, về: Xe
4,6,9,11,13,16,18,20,23,25,27,30/12/2017

1/1/2018

KS 3 sao 3.516.000 Máy bay

từ

1.665.000

đến

5.994.000

650.000 0
KS 4 sao 3.999.000 1.213.000
400 HN-MB_NBTràng An – Hoa Lư – Bái Đính
(1Ngày – 0Đêm) Đi: Xe, về: Xe
  Tiêu chuẩn 698.000 Đã bao gồm 0 0
401 HN-MB_HLHà Nội – Yên Tử – Hạ Long
(2Ngày – 1Đêm) Đi: Xe, về: Xe
  KS 3 sao 1.950.000 Đã bao gồm 300.000 0
KS 4 sao 2.250.000 600.000
402 HN-SPHà Nội – Lào Cai – Sapa
(4Ngày – 3Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay
  KS 3 sao 4.200.000 Máy bay

từ

2.298.000

đến

5.994.000

250.000 0
KS 4 sao 4.450.000 500.000
405 SG_TKÐBHà Nội – Hạ Long ( Tiết Kiệm Đặc Biệt)
(4Ngày – 3Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay
9,16,23,30/12/2017 KS 3 sao 2.350.000 Đã bao gồm 950.000 0
405 SG_TKÐBHà Nội – Hạ Long ( Tiết Kiệm Đặc Biệt)
(4Ngày – 3Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay
9,16,23,30/12/2017 KS 3 sao 2.350.000 Đã bao gồm 950.000 0
409 SG_ÐBHà Nội- Lạng Sơn- Cao Bằng- Bắc Kạn
(5Ngày – 4Đêm) Đi: Xe, về: Xe
  Đạt chuẩn 6.050.000 Máy bay

từ

2.288.000

đến

5.994.000

1.250.000 250.000
411 SG_TBHà Nội- Sơn La – Điện Biên – Mai Châu
(4Ngày – 3Đêm) Đi: Xe, về: Xe
  Tiêu chuẩn 4.590.000 Đã bao gồm 650.000 200.000
412 TBMùa Vàng Tây Bắc – Sapa
(4Ngày – 3Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay
  Đạt chuẩn 3.160.000 Máy bay

từ

2.700.000

đến

4.700.000

750.000 0