STT Tên Tour Ngày Khởi Hành Khách Sạn Gía Vé
Gía Tour Phương Tiện
01 Tiền Giang – Bến Tre (100)
(1Ngày – 0Đêm) Đi: Xe, về: Xe  => Xem chi tiết chương trình: Tại đây

30/9

Tiêu chuẩn 495.000 Đã bao gồm
02 Vĩnh Long (102)
(1Ngày – 0Đêm) Đi: Xe, về: Xe  => Xem chi tiết chương trình: Tại đây
  Tiêu Chuẩn 876.000  Đã bao gồm
03 Đồng Tháp – Gáo Giồng (103)
(1Ngày – 0Đêm) Đi: Xe, về: Xe  => Xem chi tiết chương trình: Tại đây
30/9
Tiêu chuẩn 595.000 Đã bao gồm
04 Làng Nổi Tân Lập – Miếu Bà Châu Đốc (118)
(2Ngày – 1Đêm) Đi: Xe, về: Xe  => Xem chi tiết chương trình: Tại đây
  KS 2* 1.699.000 Đã bao gồm
05 Gáo Giồng – Mùa Xuân (119)
(3Ngày – 2Đêm) Đi: Xe, về: Xe  => Xem chi tiết chương trình: Tại đây
  KS 2* + 3* 2.499.000 Đã bao gồm
06 Tiền Giang – Cần Thơ (120)
(2Ngày – 1Đêm) Đi: Xe, về: Xe  => Xem chi tiết chương trình: Tại đây

29/9

KS 3* 1.318.000 Đã bao gồm
0KS 4* 1.718.000
07 Châu Đốc – Long Xuyên (121)
(2Ngày – 1Đêm) Đi: Xe, về: Xe  => Xem chi tiết chương trình: Tại đây
  KS 2* 1.725.000 Đã bao gồm
08 Tràm Chim – Gáo Giồng (122)
(2Ngày – 1Đêm) Đi: Xe, về: Xe  => Xem chi tiết chương trình: Tại đây

29/9

KS 2* 1.668.000 Đã bao gồm
09 Làng Nổi Tân Lập (130)
(1Ngày – 0Đêm) Đi: Xe, về: Xe  => Xem chi tiết chương trình: Tại đây
  Tiêu chuẩn 625.000 Đã bao gồm
10 Phú Quốc (140)
(3Ngày – 2Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay  => Xem chi tiết chương trình: Tại đây
 

 

 

KS 2* 1.998.000 Máy bay

từ

1.386.000

đến

3.310.000

KS 3* 2.498.000
KS 4* 3.478.000
11 Châu Đốc – Hà Tiên – Cần Thơ (141)
(4Ngày – 3Đêm) Đi: Xe, về: Xe  => Xem chi tiết chương trình: Tại đây
29/9

29/12

KS 4* + 3* 4.218.000 Đã bao gồm
12 Châu Đốc – Hà Tiên – Phú Quốc (142)
(5Ngày – 4Đêm) Đi: Xe, về: Máy bay  => Xem chi tiết chương trình: Tại đây
29/9

29/12

KS 2* + 3* 5.419.000 Máy bay

từ

693.000

đến

1.655.000

Tàu hỏa

230.000

KS 3* + 4* 6.548.000
13 Châu Đốc – Hà Tiên – Phú Quốc – Cần Thơ (143)
(6Ngày – 5Đêm) Đi: Xe, về: Xe  => Xem chi tiết chương trình: Tại đây

29/9

KS 2* + 3* 7.429.000 Máy bay

từ

555.000

đến

1.325.000

KS 3* + 4* 9.100.000
14 Phú Quốc – Hà Tiên – Cần Thơ (144)
(5Ngày – 4Đêm) Đi: Máy bay, về: Xe  => Xem chi tiết chương trình: Tại đây
28/12
 
KS 2* + 3* 5.915.000 Máy bay

từ

693.000

đến

1.655.000

KS 4* 7.632.000
15 Châu Đốc – Hà Tiên – Cần Thơ – Phú Quốc (145)
(6Ngày – 5Đêm) Đi: Xe, về: Máy bay  => Xem chi tiết chương trình: Tại đây
29/9

29/12

 
 
KS 2* + 3* 6.645.000 Máy bay

từ

1.342.000

đến

2.980.000

KS 3* + 4* 8.360.000
16 Châu Đốc – Hà Tiên – Cà Mau – Bạc Liêu – Cần Thơ (146)
(6Ngày – 5Đêm) Đi: Xe, về: Xe  => Xem chi tiết chương trình: Tại đây

29/9

KS 4* + 3* 6.018.000 Đã bao gồm
17 Tiền Giang – Rạch Giá – Cà Mau – Cần Thơ (147)
(4Ngày – 3Đêm) Đi: Xe, về: Xe  => Xem chi tiết chương trình: Tại đây

 29/9

KS 4* + 3* 3.718.000 Đã bao gồm
18 Rạch Giá – Cà Mau – Cần Thơ – Phú Quốc (148)
(6Ngày – 5Đêm) Đi: Xe, về: Máy bay  => Xem chi tiết chương trình: Tại đây

29/9

KS 3* 6.278.000 Máy bay

từ

1.342.000

đến

2.980.000

KS 4* 8.268.000
19 Châu Đốc – Hà Tiên – Cà Mau – Bạc Liêu – Cần Thơ – Phú Quốc (149)
(8Ngày – 7Đêm) Đi: Xe, về: Máy bay  => Xem chi tiết chương trình: Tại đây

29/9

KS 2* + 3* 8.198.000 Máy bay

từ

1.342.000

đến

2.980.000

KS 3* + 4* 9.788.000
20 Sài Gòn – Rạch Giá – Nam Du (150)
(3Ngày – 3Đêm) Đi: Xe, về: Xe  => Xem chi tiết chương trình: Tại đây
  Nhà Nghỉ (máy lạnh) 2.268.000 Đã bao gồm
 21 Tiền Giang – Rạch Giá – Nam Du (151)
(4Ngày – 3Đêm) Đi: Xe, về: Xe  => Xem chi tiết chương trình: Tại đây
29/9 KS 4* + Nhà Nghỉ 2.988.000  Đã bao gồm
22 Tiền Giang – Rạch Giá – Phú Quốc (152)
(4Ngày – 3Đêm) Đi: Xe, về: Xe  => Xem chi tiết chương trình: Tại đây

 29/9

KS 4* + 2*  3.588.000  Đã bao gồm
 23 Cần Giờ – Duyên Hải (180)
(1Ngày – 0Đêm) Đi: Xe, về: Xe  => Xem chi tiết chương trình: Tại đây
 
Tiêu chuẩn  722.000  Đã bao gồm
24 Bình Châu (181)
(1Ngày – 0Đêm) Đi: Xe, về: Xe  => Xem chi tiết chương trình: Tại đây
 
Tiêu chuẩn 650.000 Đã bao gồm
25 Vũng Tàu (182)
(1Ngày – 0Đêm) Đi: Xe, về: Xe  => Xem chi tiết chương trình: Tại đây
 
Tiêu chuẩn 495.000 Đã bao gồm
26 Vũng Tàu – Long Hải (183)
(2Ngày – 1Đêm) Đi: Xe, về: Xe  => Xem chi tiết chương trình: Tại đây

 

KS 2* 1.544.000 Đã bao gồm
KS 3* 1.738.000
27 Côn Đảo (185)
(3Ngày – 2Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay  => Xem chi tiết chương trình: Tại đây
  KS 3* 2.995.000 Máy bay

từ

3.267.000

đến

3.300.000

28 Phan Thiết – Tà Cú (200)
(2Ngày – 1Đêm) Đi: Xe, về: Xe  => Xem chi tiết chương trình: Tại đây

29/9

 
KS 3* 1.398.000 Đã bao gồm
Resort 3* 1.798.000
Resort 4* 2.132.000
29 Phan Thiết – Hải Đăng Kê Gà (202)
(2Ngày – 1Đêm) Đi: Xe, về: Xe  => Xem chi tiết chương trình: Tại đây

29/9

KS 3* 1.398.000 Đã bao gồm
Resort 3* 1.798.000
Resort 4* 2.132.000
30 Phan Rang (204)
(3Ngày – 2Đêm) Đi: Xe, về: Xe  => Xem chi tiết chương trình: Tại đây
  KS 2* 2.588.000 Đã bao gồm
KS 3* 2.729.000
KS 4* 3.262.000
31 Nha Trang – 1: Vinpearl Land – Đảo Khỉ (205)
(4Ngày – 3Đêm) Đi: Xe, về: Xe  => Xem chi tiết chương trình: Tại đây
 

 

29/9

13/11

KS 3* loại 2 2.998.000 Đã bao gồm
KS 3* loại 1 3.398.000
KS 4* 3.998.000
32 Nha Trang – 2: Vinpearl Land – Đảo Khỉ (206)
(3Ngày – 3Đêm) Đi: Xe, về: Tàu  => Xem chi tiết chương trình: Tại đây

29/9

13/11/2018

KS 3* loại 2 2.578.000 Tàu hỏa

720.000

Đã bao gồm

KS 3* loại 1 2.828.000
KS 4* 3.278.000
33 Nha Trang – 3: Vinpearl Land – Đảo Khỉ (207)
(3Ngày – 3Đêm) Đi: Tàu, về: Tàu  => Xem chi tiết chương trình: Tại đây

29/9

13/11

 
KS 3* loại 2 1.978.000 Tàu hỏa

1.440.000

KS 3* loại 1 2.078.000
KS 4* 2.378.000
34 Nha Trang – 4 : Vinpearl Land – Đảo Khỉ (208)
(4Ngày – 3Đêm) Đi: Xe, về: Máy bay  => Xem chi tiết chương trình: Tại đây

29/9

13/11

KS 3* loại 2 2.898.000 Máy bay

từ

869.000

đến

1.655.000

KS 3* loại 1 3.298.000
KS 4* 3.898.000
35 Nha Trang – 5 : Vinpearl Land – Đảo Khỉ (209)
(4Ngày – 3Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay  => Xem chi tiết chương trình: Tại đây

29/9

13/11

KS 3* loại 2 2.748.000 Máy bay

từ

1.738.000

đến

3.310.000

KS 3* loại 1 3.148.000
KS 4* 3.748.000
36 Nha Trang – 6 ( Khách Tập Trung Tại Ks Nha Trang ) (210)
(3Ngày – 2Đêm) Đi: Máy bay, về: Xe  => Xem chi tiết chương trình: Tại đây

30/9

14/11

KS 3* loại 2 2.398.000 Máy bay

từ

869.000

đến

1.655.000

KS 3* loại 1 2.648.000
KS 4* 3.098.000
37 Nha Trang – 7 (211)
(3Ngày – 2Đêm) Đi: Xe, về: Xe  => Xem chi tiết chương trình: Tại đây

 

KS * loại 2 2.668.000 Đã bao gồm
KS 3 * loại 1 2.918.000
KS 4* 3.368.000
KS 5* 5.948.000
38 Nha Trang – 8 (212)
(3Ngày – 2Đêm) Đi: Xe, về: Máy bay=> Xem chi tiết chương trình: Tại đây

29/9

13/11

 
KS 3* loại 2 2.738.000 Máy bay

từ

869.000

đến

1.655.000

KS 3* loại 1 2.968.000
KS 4* 3.418.000
KS 5* 5.998.000
39 Đà Lạt 1 – Thác Đambri – Đường Hầm Điêu Khắc (220)
(4Ngày – 3Đêm) Đi: Xe, về: Xe  => Xem chi tiết chương trình: Tại đây

 

29/9

 
KS 2* 2.768.000 Đã bao gồm
KS 3* loại 2 3.198.000
KS 3* loại 1 3.628.000
KS 4* loại 2 4.058.000
KS 4* loại 1 4.488.000
40 Đà Lạt 2 – Thác Đambri – Đường Hầm Điêu Khắc (221)
(4Ngày – 3Đêm) Đi: Xe, về: Máy bay  => Xem chi tiết chương trình: Tại đây

29/9

KS 2* 2.668.000 Máy bay

từ

869.000

đến

1.655.000

KS 3* loại 2 3.098.000
KS 3* loại 1 3.528.000
KS 4* loại 2 3.958.000
KS 4* loại 1 4.388.000
41 Đà Lạt 3 – Thác Đambri – Đường Hầm Điêu Khắc (222)
(4Ngày – 3Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay  => Xem chi tiết chương trình: Tại đây

 

29/9

KS 2* 2.488.000 Máy bay

từ

1.738.000

đến

3.310.000

KS 3* loại 2 2.918.000
KS 3* loại 1 3.348.000
KS 4* loại 2 3.778.000
KS 4* loại 1 4.208.000
42 Đà Lạt – 4 (khách Tập Trung Tại Ks Đà Lạt ) (223)
(3Ngày – 2Đêm) Đi: Tuỳ chọn, về: Xe=> Xem chi tiết chương trình: Tại đây
 30/9 KS 2* 1.768.000 Máy bay

từ

869.000

đến

1.655.000

KS 3* loại 2 1.994.000
KS 3* loại 1 2.242.000
KS 4* loại 2 2.468.000
KS 4* loại 1 2.794.000
43 Đà Lạt – 5 (224)
(3Ngày – 2Đêm) Đi: Xe, về: Xe  => Xem chi tiết chương trình: Tại đây

 

KS 2* 2.068.000 Đã bao gồm
KS 3* loại 2 2.294.000
KS 3* loại 1 2.580.000
KS 4* loại 2 2.806.000
KS 4* loại 1 3.132.000
44 Đà Lạt – 6 (khách Tập Trung Tại Ks Đà Lạt) (225)
(3Ngày – 2Đêm) Đi: Tuỳ chọn, về: Xe  => Xem chi tiết chương trình: Tại đây

29/9

1/10

15/11

 
KS 2* 1.868.000 Máy bay

từ

869.000

đến

1.655.000

KS 3* loại 2 2.094.000
KS 3* loại 1 2.342.000
KS 4* loại 2 2.568.000
KS 4* loại 1 2.894.000
45 Đà Lạt Tiết Kiệm (226)
(3Ngày – 2Đêm) Đi: Xe, về: Xe  => Xem chi tiết chương trình: Tại đây
  KS 1* 1.190.000 Đã bao gồm
46 Nha Trang – Đà Lạt – 1 (235)
(5Ngày – 4Đêm) Đi: Xe, về: Xe  => Xem chi tiết chương trình: Tại đây

29/9

13/11

KS 2* 3.598.000 Đã bao gồm
KS 3* loại 2 4.135.000
KS 3* loại 1 4.645.000
KS 4* 5.230.000
47 Nha Trang – Đà Lạt – 2 (236)
(5Ngày – 4Đêm) Đi: Xe, về: Máy bay  => Xem chi tiết chương trình: Tại đây

29/9

13/11

KS 2* 3.478.000 Máy bay

từ

869.000

đến

1.655.000

KS 3* loại 2 4.015.000
KS 3* loại 1 4.525.000
KS 4* 5.110.000
48 Nha Trang – Đà Lạt – 3 (237)
(5Ngày – 4Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay  => Xem chi tiết chương trình: Tại đây

29/9

13/11

KS 2* 3.298.000 Máy bay

từ

1.738.000

đến

3.310.000

KS 3* loại 2 3.835.000
KS 3* loại 1 4.345.000
KS 4* 4.930.000
49 Nha Trang – Đà Lạt – 4 (238)
(4Ngày – 3Đêm) Đi: Máy bay, về: Xe  => Xem chi tiết chương trình: Tại đây

30/9

14/11

KS 2* 2.842.000 Máy bay

từ

869.000

đến

1.655.000

KS 3* loại 2 3.278.000
KS 3* loại 1 3.678.000
KS 4* 4.077.000
50 Phan Thiết – Nha Trang – Đà Lạt (243)
(6Ngày – 5Đêm) Đi: Xe, về: Xe  => Xem chi tiết chương trình: Tại đây

29/9

KS 3* 6.074.000 Đã bao gồm
KS 4* 7.594.000
51 Phan Thiết – Đà Lạt (244)
(4Ngày – 3Đêm) Đi: Xe, về: Xe  => Xem chi tiết chương trình: Tại đây

29/9

KS 3* 3.698.000 Đã bao gồm
KS 4* 4.774.000
52 Buôn Mê Thuột – Pleiku – Kon Tum (250)
(5Ngày – 4Đêm) Đi: Xe, về: Xe  => Xem chi tiết chương trình: Tại đây
  KS 2* + 3* 4.760.000 Đã bao gồm
53 Đà Nẵng – Hội An – Huế – Động Thiên Đường (260)
(4Ngày – 3Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay  => Xem chi tiết chương trình: Tại đây

 

 
KS 3* 3.698.000 Máy bay

từ

1.352.000

đến

4.340.000

KS 4* 4.648.000
54 Bà Nà – Huế – Động Thiên Đường (262)
(3Ngày – 2Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay  => Xem chi tiết chương trình: Tại đây

 

 
KS 3* 2.998.000  
KS 4* 3.498.000
55 Đà Lạt – Hà Nội – Sapa (320)
(5Ngày – 4Đêm) Đi: Xe, về: Máy bay  => Xem chi tiết chương trình: Tại đây

 

29/9

KS 3* 5.597.000 Máy bay

từ

1.665.000

đến

5.994.000

KS 4* 6.631.000
56 Đà Lạt – Hà Nội – Sapa – Hạ Long (321)
(7Ngày – 6Đêm) Đi: Xe, về: Máy bay  => Xem chi tiết chương trình: Tại đây

 

 
KS 3* 8.370.000 Máy bay

từ

1.665.000

đến

5.994.000

KS 4* 10.122.000
57 Đà Nẵng – Hội An Huế – Động Thiên Đường Hà Nội – Sapa (323)
(7Ngày – 6Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay  => Xem chi tiết chương trình: Tại đây

 

 
KS 3* 6.697.000 Máy bay

từ

3.690.000

đến

6.690.000

KS 4* 8.147.000
58 Đà Nẵng – Hội An Huế – Động Thiên Đường Hà Nội – Sapa – Hạ Long (324)
(9Ngày – 8Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay  => Xem chi tiết chương trình: Tại đây

 

KS 3* 9.488.000 Máy bay

từ

3.690.000

đến

6.690.000

KS 4* 11.638.000
59 Nha Trang – Đà Lạt – Hà Nội- Sapa – Hạ Long – Đà Nẵng – Huế – Thiên Đường (325)
(13Ngày – 12Đêm) Đi: Xe, về: Máy bay  => Xem chi tiết chương trình: Tại đây

29/9

13/11

 
KS 3* 13.998.000 Máy bay

từ

3.690.000

đến

6.690.000

KS 4* 16.998.000
60 Nha Trang – Hà Nội – Sapa – Hạ Long (326)
(7Ngày – 6Đêm) Đi: Xe, về: Máy bay  => Xem chi tiết chương trình: Tại đây

29/9

13/11

KS 3* 8.758.000 Máy bay

từ

1.665.000

đến

5.994.000

KS 4* 10.408.000
61 Nha Trang – Hà Nội – Sapa (327)
(5Ngày – 4Đêm) Đi: Xe, về: Máy bay  => Xem chi tiết chương trình: Tại đây

29/9

13/11

KS 3* 5.967.000 Máy bay

từ

1.665.000

đến

5.994.000

KS 4* 6.917.000
62 Nha Trang – Đà Lạt – Đà Nẵng – Huế – Thiên Đường Hà Nội- Sapa – Hạ Long (328)
(14Ngày – 13Đêm) Đi: Xe, về: Máy bay  => Xem chi tiết chương trình: Tại đây

29/9

13/11

KS 3* 13.998.000 Máy bay

từ

3.690.000

đến

6.690.000

KS 4* 16.998.000
63 Nha Trang – Đà Lạt – Hà Nội – Hạ Long (329)
(7Ngày – 6Đêm) Đi: Xe, về: Máy bay  => Xem chi tiết chương trình: Tại đây
  KS 3* 8.160.000 Máy bay

từ

1.655.000

đến

5.694.000

KS 4* 9.229.000
64 Đà Lạt – Đà Nẵng – Huế – Động Thiên Đường (330)
(7Ngày – 6Đêm) Đi: Xe, về: Máy bay  => Xem chi tiết chương trình: Tại đây

 

29/9

 
KS 3* 7.120.000 Máy bay

từ

1.665.000

đến

5.994.000

KS 4* 8.930.000
65 Đà Lạt – Đà Nẵng – Hà Nội – Sapa – Fansipan (331)
(10Ngày – 9Đêm) Đi: Xe, về: Máy bay  => Xem chi tiết chương trình: Tại đây

 

KS 3* 9.382.000 Máy bay

từ

3.690.000

đến

6.690.000

KS 4* 11.898.000
66 Đà Lạt – Đà Nẵng – Huế – Hà Nội – Sapa – Hạ Long (332)
(12Ngày – 11Đêm) Đi: Xe, về: Máy bay  => Xem chi tiết chương trình: Tại đây

 

KS 3* 12.898.000 Máy bay

từ

3.690.000

đến

6.690.000

KS 4* 15.898.000
67 Nha Trang – Đà Lạt – Đà Nẵng – Huế – Thiên Đường – Hà Nội – Sapa (333)
(12Ngày – 11Đêm) Đi: Xe, về: Máy bay  => Xem chi tiết chương trình: Tại đây

29/9

13/11

 
KS 3* 12.774.000 Máy bay

từ

3.690.000

đến

6.690.000

KS 4* 14.849.000
68 Nha Trang – Đà Lạt – Đà Nẵng – Huế – Thiên Đường – Hà Nội- Sapa – Hạ Long (334)
(14Ngày – 13Đêm) Đi: Xe, về: Máy bay  => Xem chi tiết chương trình: Tại đây

29/9

13/11

KS 3* 14.548.000 Máy bay

từ

3.690.000

đến

6.690.000

KS 4* 17.848.000
69 Nha Trang – Đà Nẵng – Huế – Động Thiên Đường (335)
(7Ngày – 6Đêm) Đi: Xe, về: Máy bay  => Xem chi tiết chương trình: Tại đây

29/9

13/11/2018

KS 3* 6.996.000 Đã bao gồm
KS 4* 8.496.000
70 Nha Trang – Đà Nẵng – Huế – Động Thiên Đường – Hà Nội – Sapa – Fansipan (336)
(10Ngày – 9Đêm) Đi: Xe, về: Máy bay  => Xem chi tiết chương trình: Tại đây
  KS 3* 9.140.000 Máy bay

từ

3.690.000

đến

6.690.000

KS 4* 11.360.000
71 Nha Trang – Đà Nẵng – Huế – Động Thiên Đường – Hà Nội – Sapa – Hạ Long (337)
(12Ngày – 11Đêm) Đi: Xe, về: Máy bay  => Xem chi tiết chương trình: Tại đây
  KS 3* 12.660.000 Máy bay

từ

3.690.000

đến

6.690.000

KS 4* 15.360.000
72 Nha Trang – Đà Nẵng – Hội An – Huế – Động Thiên Đường (338)
(6Ngày – 5Đêm) Đi: Xe, về: Máy bay  => Xem chi tiết chương trình: Tại đây
  KS 3* 5.999.000 Máy bay

từ

600.000

đến

1.200.000

KS 4* 7.299.000
73 Nha Trang – Đà Nẵng – Huế – Động Thiên Đường (339)
(6Ngày – 5Đêm) Đi: Xe, về: Máy bay  => Xem chi tiết chương trình: Tại đây
  KS 3* 5.999.000 Máy bay

từ

1.200.000

đến

2.994.000

KS 4* 7.299.000
74 Hà Nội – Ninh Bình – Yên Tử – Hạ Long – Sapa – Fansipan (350)
(7Ngày – 6Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay  => Xem chi tiết chương trình: Tại đây
  KS 3* 7.998.000 Máy bay

từ

2.228.000

đến

5.994.000

KS 4* 9.648.000
75 Hà Nội – Sapa – Đỉnh Fansipan – Ninh Bình – Yên Tử – Hạ Long (351)
(6Ngày – 5Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay  => Xem chi tiết chương trình: Tại đây
  KS 3* 7.798.000 Máy bay

từ

2.288.000

đến

5.994.000

KS 4* 9.348.000
76 Hà Nội – Ninh Bình – Hạ Long (352)
(4Ngày – 3Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay  => Xem chi tiết chương trình: Tại đây
  KS 2* 3.998.000 Máy bay

từ

2.228.000

đến

5.994.000

KS 3* 4.298.000
KS 4* 5.698.000
77 Hà Nội – Sapa – Ninh Bình – Hạ Long (355)
(5Ngày – 4Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay  => Xem chi tiết chương trình: Tại đây

29/9

11/10/2018

10/11/2018

1,8,29/12/2018

5,14/1/2019

 

KS 3* 5.790.000 Máy bay

từ

1.665.000

đến

5.994.000

KS 4* 6.990.000
78 Hà Nội – Sapa (356)
(3Ngày – 2Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay  => Xem chi tiết chương trình: Tại đây
29/9

11/10

10/11

1,8,29/12

5,14/1

KS 3* 2.999.000 Máy bay

từ

1.665.000

đến

5.994.000

KS 4* 3.499.000
79 Hà Nội – Ninh Bình – Hạ Long (357)
(3Ngày – 2Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay  => Xem chi tiết chương trình: Tại đây

30/9

1,13/10/2018

12/11/2018

3,10,31/12

7,16/1/2019

 

KS 3* 3.516.000 Máy bay

từ

1.665.000

đến

5.994.000

KS 4* 3.999.000
80 Hà Nội – Hạ Long ( Tiết Kiệm Đặc Biệt) (405)
(4Ngày – 3Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay  => Xem chi tiết chương trình: Tại đây
  KS 3* 2.350.000 Đã bao gồm