Thông Tin Thanh Toán

Tài Khoản Công Ty Tài Khoản cá Nhân
Công ty Cổ Phần Vintourist

STK (VND): 0251002749595

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) – Chi nhánh Bình Tây, HCM

Chủ tài khoàn: Nguyễn Ngọc Quí

STK (VND): 0501000013926

Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Bắc Sài Gòn, HCM

Công ty Cổ Phần Vintourist

STK (VND): 226693219

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) – Chi nhánh Tân Sơn Nhì, HCM

Chủ tài khoản: Nguyễn Ngọc Quí

STK (VND): 25953419

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) – Chi nhánh Củ Chi, HCM