Tài Khoản Công Ty Tài Khoản cá Nhân Công ty Cổ Phần Vintourist STK (VND): 0251002749595 Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) – Chi nhánh Bình Tây, HCM Chủ tài khoàn: Nguyễn Ngọc Quí STK (VND): 0501000013926 Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Bắc Sài Gòn, HCM Công ty Cổ Phần Vintourist STK